Podprti projekti

Seznam

Zbirke Fraktal, Posebne izdaje in Apokalipsa (6 knjig)

Zbirke Fraktal, Posebne izdaje in Apokalipsa (6 knjig) (Partner)

Zbirke Fraktal, Posebne izdaje in Apokalipsa (6 knjig)

(Partner)

Zbirka Fraktal (odgovorna urednica Stanislava Chrobáková Repar) je namenjena poetiki literarnega besedila v luči poststrukturalističnega epistemološkega obrata v drugi polovici prejšnjega stoletja. Vsako leto naj bi prinesla šest ali sedem naslovov; prvi je posvečen teoretičnim vprašanjem, drugi je ponatis domačega literarnega besedila, ki je ob prvem izidu prispevalo k problematizaciji monološke diskurzivnosti dvajsetega stoletja. Pri naslednjih štirih ali petih gre za izvirna in prevodna literarna dela, ki se ujemajo s prizadevanjem zbirke in ki že s svojim jezikom in avtorskim rokopisom prispevajo k ustvarjanju polisemantične pomenske strukture teksta in pluralizaciji estetskega okolja. Navezujejo se na revijalne publikacije Apokalipse, predvsem na projekt Revija v reviji. Dela izhajajo v formatu žepnih izdaj, tako da je cena posameznih knjižic sprejemljiva za širše bralstvo.

Zbirka Posebne izdaje (urednik Primož Repar) so namenjene širokemu spektru najrazličnejših premišljevanj, žanrov, jezikov, iger, tematik in pisateljskih postopkov. Skupaj tvorijo mrežo pisanih življenjskih položajev in razmerij. Posebne izdaje so tudi prostor za zastavljanje vprašanj, ki sooblikujejo širše socialno okolje v današnji dobi. V svoji eksperimentalnosti besedila niso poljubna, ampak evocirajo. Kličejo k razkrivanju določenih smislov pisave v eksistencialni mreži trenutka.

Zbirka Apokalipsa (urednik Primož Repar) želi bralcu približati literaturo, ki ni del prevladujočih poetik, ampak ima posebno vrednost, ki se pogosto kaže na robovih ali celo onkraj osrednjih literarnih tokov. Včasih protislovna literatura, vendar literatura brez olepšav, istovetna z našo lastno skušnjo, a odprta tudi do slehernega drugačnega izkustva. Literatura, katere vodilo je sprejemanje in skrivnost. To pa je tudi podlaga dialoškosti in pomen odstiranja. Dialog zahteva učinkovito komuniciranje, torej upoštevanje in razumevanje Drugega. Literatura kot pogovor je možnost, ki premosti brezna med različnimi kulturnimi okolji in govoricami in omogoča Drugemu neposredno srečanje ali notranje spoznanje dogodka, ki je počelo stvariteljskega umetniškega – torej ljubezenskega – dejanja. Namen zbirke je oblikovati eksistencialno in etično dimenzijo, ki je univerzalna, tj. dosegljiva in sprejemljiva za vse akterje dialoga v polju njihovih razlik. Biti zunaj osrednjih tokov pomeni negovati in kultivirati te razlike nekje vmes. V samem jedru poetike.

FRAKTAL:
1. Risto Lazarov: Heraklej (iz makedonščine prevedel Aleš Mustar)
2. Balša Brković: Privatna galerija (iz črnogorščine prevedel Iztok Osojnik)
3. Milorad Popović: Negotova dežela (iz črnogorščine prevedel Iztok Osojnik)
4. Mladen Lompar: Senca na prizorišču (iz črnogorščine prevedla Martina Soldo)

POSEBNE IZDAJE:
5. Peter Zilahy: Zadnje okno žirafa (iz madžarščine prevedla Marjanca Mihelič)

APOKALIPSA:
6. Stanislava Chrobáková: Iz skupne zime (iz slovaščine prevedla Barbara Korun, Primož Repar s pomočjo avtorice)

Kontakt: Primož Repar
KUD Apokalipsa, Ulica Lili Novy 25, 1000 Ljubljana
www.kud-apokalipsa.si/