Podprti projekti

Seznam

Young art(ist)s refreshing heritage sites

Young art(ist)s refreshing heritage sites (Vodja)

Young art(ist)s refreshing heritage sites

(Vodja) [caption id="attachment_43593" align="alignright" width="341"] Združenje zgodovinskih mest Slovenije, projekt REFRESH s podporo Ustvarjalne Evrope.[/caption] Splošni cilj projekta REFRESH - Mladi umetniki oživijo in osvežijo območja dediščine je bil približati kulturno dediščino sodelujočih mest in regij mladim, proslaviti njeno raznolikost in deliti njeno vrednost in vrednote s prihodnjimi generacijami. Zaščitena območja dediščine so se v projektu predstavljala kot kraj inovacij, ustvarjalnosti, nenavadnih dogodkov in prostor novih ustvarjalnih priložnosti za mlade umetnike iz Slovenije, Romunije, Španije in Italije. Mladi umetniki so namreč izbrane lokacije kulturne dediščine uporabili kot vir navdiha za ustvarjanje novih kulturnih vsebin ali umetniških del, ki so pripomogla k raznolikosti in obogatitvi obstoječih kulturnih dogodkov. Tako so partnerji projekta dosegli boljše razumevanje, večjo prepoznavnost in privlačnost kulturne dediščine za (nova) občinstva. Sodelovanje umetnikov in občinstva v medkulturnem kontekstu je pomagalo krepiti občutek pripadnosti Evropi, spoznavati njeno raznolikost in »okrepiti zavedanje o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pomenu dolgoročnega varstva in ohranjanja dediščine«, kot so zapisali ob zaključku Berlinskega vrha o kulturni dediščini (18.–24. jun. 2018), ki je potekal v okviru evropskega leta kulturne dediščine.

Ustvarjalni tedni dediščine / Refresh heritage week

Na osmih izbranih lokacijah kulturne dediščine v Iasiju, Cellin Attanasiu, Murcii, na Ptuju in Novem mestu so mladi umetniki v osmih ustvarjalnih tednih dediščine (refresh heritage week), ustvarjali svoja nova umetniška dela na različnih poljih umetnosti: od glasbe, likovnih del, plesnih stvaritev, do sodobne vizualne umetnosti in filma, videa …, vsem pa je bilo skupno, da jim je bil vir navdiha, ustvarjalnosti in umetniškega izraza bogata kulturna dediščina. Partnerji in mladi umetniki so se v začetku julija 2018 srečali na prvem ustvarjalnem tednu dediščine na Ptuju, na mednarodnem festivalu Art Stays. Mladim je bilo za njihova dela navdih bogastvo kulturne dediščine, ki jo srečamo na Ptuju skozi njegovo dva tisoč in več letno zgodovino. Nastalo je osem novih, svežih umetniških slik, ilustracij, kiparskih del in video, s katerimi so obogatili in osvežili zgodovinsko mesto in festival Art Stays. Naslednje srečanje umetnikov je potekalo septembra 2018 v Italiji in Romuniji, kjer pa so ustvarjali in iskali nov, svež izraz mladi glasbeniki. Junija 2019 je Novo mesto (Slovenija) 8 mladih umetnikov, iz partnerskih mest obogatilo in osvežilo vsakoletni Teden kultur z novimi plesnimi koreografijami in sodobnim plesnim izrazom. Na delavnicah so se jim pridružili dijaki in študentje v tekmovanju za najboljši umetniški video.

Tuji producenti pri podprtem projektu

  • Complexul muzeal national Moldova IASI (partner)

    Romunija (EU)
  • Fundacion universitaria San Antonio (partner)

    Španija (EU)
  • ITACA - Local Development Association (partner)

    Italija (EU)