Podprti projekti

Seznam

Revija v reviji (Review within Review)

Revija v reviji (Review within Review) (Partner)

Revija v reviji (Review within Review)

(Partner)

Vodja projekta: KUD Apokalipsa, Ljubljana (SI)
Soorganizatorji:
Jelenkor, Pécs (HU), Literatur und Kritik, Salzburg (AT), Romboid, Bratislava (SK), Studium, Kraków (PL)
Pridruženi partnerji: Quorum, Zagreb (HR), Host, Brno (CZ), Ars, Cetinje (Črna gora), Naše pismo, Skopje (FYROM), Blesok, Skopje (FYROM)

Projekt Revija v reviji je edinstven medevropski projekt sodelovanja nacionalnih kultur brez posredovanja večjih jezikov. Vsebuje vzajemen dialog med kreativnimi večjezikovimi projekti, njihovo promocijo in distribucijo.
Internacionalni projekt Revija v reviji obsega deset revij, do sedaj objavljanih štirideset izmenjav v devetih jezikih, prevode knjig, promocije na mednarodnih sejmih in festivalih, srečanjih.
Revija v reviji vzpodbuja integracijo centralnega evropskega prostora, ki bo v prihodnje vključevala petnajst revij iz dvanajstih držav in se razširila v JV in Z Evropo. Deluje na področju povezovanja manjših kultur, predstavljajoč njihov medkulturni dialog.

Več: http://www.revija-v-reviji.si/

Kontakt: Primož Repar
KUD Apokalipsa, Ulica Lily Novy 25, 1000 Ljubljana
www.kud-apokalipsa.si/