Podprti projekti

Seznam

European Fluvial Heritage (Arheološka dediščina evropskih rek)

European Fluvial Heritage (Arheološka dediščina evropskih rek) (Partner)

European Fluvial Heritage (Arheološka dediščina evropskih rek)

(Partner)

Vodja projekta: National Office Cultural Heritage – KOH (HU)
Soorganizatorji: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem (SI), Department des Recherches Archeologiques es Sous - Marines (FR), Service Regional d'Archeologie de Poitou - Charentes (FR)
Pridruženi partnerji: Diving Club of Györ (HU), European Archaeological Center of Mont Beuvray (FR), Geomega Geological Exploration and Environmental Services Ltd (HU), Municipality of Kunsziget (HU), University of Burgundy (FR)
Finančna podpora EU: 48.905 EUR

Osnovni namen projekta je izmenjava izkušenj na področju metod in tehnik dokumentiranja, analize in varovanja arheološke dediščine v strugah vodotokov. Na treh rečnih najdiščih so bili izvedeni podvodni terenski pregledi in izkopavanja, batimetrične meritve in geofizikalne prospekcije obrežja.
Strokovnjaki iz vseh treh držav (Slovenija, Francija in Madžarska) so maja 2004 sodelovali pri raziskavah območja srednjeveškega pristanišča na reki Charente pri Bordeauxu. Na širšem območju domnevne vikinške utrdbe je bilo poleg orožja, orodja in keramičnih najdb iz 8.–10. stoletja najdenih kar šestnajst čolnov drevakov, tri ladje iz platic in ostanki drugih konstrukcij. Avgusta istega leta so potekale raziskave poznosrednjeveške utrdbe ob rokavu Donave pri kraju Kunsziget, nedaleč od Győra. Podvodno izkopavanje odplavljenega dela utrdbe je pokazalo več gradbenih faz iz časa med 12. in 17. stoletjem. Ljubljanica s pritoki, ena od arheološko najzanimivejših evropskih rek, je po dobrih 25 letih raziskav znana kot eno najkompleksnejših najdišč med severnim Jadranom in Podonavjem s številnimi predmeti iz različnih obdobij med srednjo kameno dobo in novim vekom. Za raziskavo, ki je bila izvedena med avgustom 2004 in februarjem 2005, sta bila izbrana najdišče z gradivom iz pozne bronaste dobe (14.–10. st. pr. n. št.) v Kaminu pri Bevkah in ostanki tabora mezolitskih lovcev (ok. 7500 pr. n. št.) v Ljubiji na zahodnem delu Ljubljanskega barja.

Kontakt: dr. Andrej Gaspari
Inštitut za dediščino Sredozemlja, ZRS Koper – UP, Garibaldijeva 1, 6000 Koper
www.zrs-kp.si