ECHOES from Invisible Landscapes / Odmevi iz nevidnih krajin

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Zveza društev mladih in kreativnih Tolmina (partner) 
Vodja
Enterprise Z (AT) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2016
Podpora EU
200.000 EUR
Leto
2016 

Vodja projekta: Enterprise Z (AT)
Partnerji projekta: Zveza Društev mladih in kreativnih Tolmin (SI), Mani d.o.o. (HR), Wieser Verlag GmbH (AT), Universitaet Klagenfurt (AT)

Odmevi iz nevidnih krajin (Echoes From Invisible Landscapes) je dvoletni projekt, ki ga izvaja na novoustanovljeni EchoCollective (Enterprise Z, Wieser Verlag, Universität Klagenfurt, Zveza Mink Tolmin in Mani d.o.o.) v alpsko-jadranski regiji in vključuje Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško.

Odmevi izvirajo iz individualnih in kolektivnih zgodovin ljudi ter iz njihovih naravnih ali poustvarjenih okolji. Krajine predstavljajo materialno in nematerialno dediščino, kulturo kot temelj individualne in skupinske identitete.

Odmevi vabijo raznolike umetnike in raziskovalce (predstavnike kulturnega razmisleka), skupaj z lokalnim prebivalstvom in občinstvom, da slišijo, si prisvojijo in delajo z odmevi. Umetniki bodo te uporabili za ustvarjanje novih del, ki bodo postala odmevajoči objekti ali ideje, pošiljajoči svoje lastne odmeve širšemu občinstvu onkraj regionalnih meja, in spodbujevalci za več novih odmevov.

Umetnost in kultura sta bistveni sestavini družbe, ki pomagata krepiti radovednost, domišljijo in medsebojno spoštovanje. Poudarek na odmevih in krajinah poziva lokalne in mednarodne udeležence, naj ponovno premislijo uveljavljene socialne strukture človekovega odnosa do naše okolice.

ODMEVI IZ NEVIDNIH KRAJIN je praktičen umetniški pristop k razširjanju poznavanja kulture v regiji z umetniško mobilnostjo, naslavljanjem novih občinstev in spodbujanju raziskovalnih zmogljivosti v interaktivnih projektih, katerih cilj je zagotoviti model mreže, ki se lahko razširi na druge regije.

ECHO COLLECTIVE je porazdeljen po decentraliziranih mestnih in podeželskih območjih. Nahajamo se na obrobju in delamo čez meje. V geografskem smislu z mobilizacijo kulture demokratiziramo kulturni proces, izven velikih mest oblikujemo umetniški svet in pripadajoče raziskave. Mednarodne umetnike pripeljemo med podeželsko občinstvo, ustvarjamo platformo za: kulturni dialog preko fizikalnih in disciplinarnih meja, združevanje žanrov ter praks iz tradicionalne in eksperimentalne umetnosti in zmogljivost akademskih raziskav in založništva, da s posluževanjem medijev in tehnologiji širi evropske kulturne stike.

Trajanje projekta: 2. 5. 2016–31. 7. 2018

Aktivnosti projekta:
Bratko Bibič odmeva z multimedijskim projektom »Javorca – Resurekcija«, 17. julija

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja