Podprti projekti

Seznam

Dinamični in profesionalni izobraževalni centri za kulturni menedžment

Dinamični in profesionalni izobraževalni centri za kulturni menedžment (Partner)

Dinamični in profesionalni izobraževalni centri za kulturni menedžment

(Partner)

Vodja projekta: Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Slovenske Konjice (SI)
Soorganizatorji: Regionalna razvojna agencija Celje (SI), Centro de Investigación para el Desarrollo (ES), Academy for Humanities and Economics (PL)
Pridružen partner: University of Arts, Belgrade (SCG)
Finančna podpora EU: 104.039 EUR

Dvorec Trebnik želi skozi proces revitalizacije in sanacije objekta pokazati, da je kulturno dediščino mogoče z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi viri preoblikovati v turistično izobraževalne namene. Cilj projekta je vzpostaviti izobraževalni center za kulturni management, ki bo skozi razvijanje teoretičnih in praktičnih izobraževanj ter nacionalnih in mednarodnih povezav generiral kulturno-podjetniške projekte in s strokovno in tehnično podporo prispeval k hitrejši in učinkovitejši realizaciji tovrstnih projektov.
Izvedenih je bilo več delovnih ekskurzij na temo človeških virov, ki delujejo in se izpopolnjujejo na področju kulturne dediščine v svojem okolju. Za slovenske udeležence je Dvorec Trebnik pripravil več izobraževalnih modulov: Marketing kulturne dediščine, Management kulturne dediščine, Kulturna dediščina kot dodana vrednost, Kulturni turizem.

Več: www.trebnik.com/educational_center.php

Kontakt: Urša Dorn
Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Grajska 4, 3210 Slovenske Konjice
www.trebnik.com