Podprti projekti

Seznam

Prikazovanje evropskih filmov v 2014

Prikazovanje evropskih filmov v 2014 (Partner), Europa Cinemas (Vodja)

Prikazovanje evropskih filmov v 2014

(Partner) Art kino mreža (AKMS) je združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije. Šestnajst članov združenja so hkrati člani Europa Cinemas, mednarodnega združenja filmskih prikazovalcev, ki je podprto s strani podprograma MEDIA in deluje kot posrednik za razdeljevanje finančne podpore za prikazovanje evropskih filmov, ki jih za predhodno referenčno leto pridobijo posamezni člani Europa Cinemas. Ker posamezni zneski niso dostopni, evidenca CED beleži le skupni letni znesek podpor za slovenske člane Europa Cinemas ter ga šteje kot en projekt AKMS, ki nastopa v vlogi partnerjev Europa Cinemas.

Europa Cinemas

(Vodja)

Vsi projekti slovenskega producenta