Podprti projekti

Seznam

Web 3.0 Accelerator for Sustainable Cultural Tourism (Web3Tour)

ARCTUR (Partner)

ARCTUR

(Partner) Nova Gorica

Vsi projekti slovenskega producenta

Tuji producenti pri podprtem projektu

  • Impact Enterpreneurship Award Ltd. (leader)

    Ciper (EU)
  • THEFUTURECATS IKE (partner)

    Grčija (EU)