Podprti projekti

Seznam

Virtual Museum of European Transhumance (Virtualni muzej evropske transhumance)

Virtual Museum of European Transhumance (Virtualni muzej evropske transhumance) (Partner)

Virtual Museum of European Transhumance (Virtualni muzej evropske transhumance)

(Partner)

Vodja projekta: Universitá "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara (IT)
Soorganizatorji: Dipartimento di Scienze Ambientale - Universitá Ca'Foscari, Venezia (IT), Fundacion General de la Universidad de Valladolid (ES), Maison de la Transhumance, Saint-Martin-de-Crau (FR), Ministerio dell'ambiente e della Tutela del Territorio, Roma (IT), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (SI)
Pridruženi partnerji: Associazione Cavalieri del Tratturo, Foresta (IT), Camara Municipal de Fundao, Camara (PT), Conservatoire-Etudes des Ecosystemes de Provence, Aix–en–Provence (FR), Ministerio de Medio Ambiente, Madrid (ES), Parque Natural da Serra da Estrela, Manteigas (PT), Praça do Municipio, Fundão (PT), Provincia di Chieti (IT), UNESCO, Regional Bureau for Science in Europe, Venezia (IT)

Namen projekta Virtualni muzej evropske transhumance je raziskati in promovirati evropsko transhumanco (polnomadska oblika pašne živinoreje) kot okoljsko, ekonomsko in kulturno omrežje. Predvsem v Španiji in Franciji, kjer so ovčarske poti dolge tudi po več sto kilometrov in se po njih seli na milijone ovac, je ovčarsko nomadstvo oblikovalo temelje ekonomskega, prostorskega in kulturnega razvoja celotnih regij. Transhumanca je bila vzrok za graditev mest ob ovčarskih poteh, vzgib njihove urbanistične zasnove kot tudi orodje za oblikovanje značilnih kulturnih krajin. K izdelavi projekta je bila povabljena tudi Slovenija, z željo, da pripravi kratko video predstavitev o transhumanci v slovenskem prostoru. Ne glede na to, da je v Sloveniji pojav čiste trashumance stvar preteklosti, je raziskava pokazala, da postaja ovčjereja vse bolj pomembna predvsem z vidika ohranjanja kulturne krajine in s tem povezanega ohranjanja ekološkega ravnovesja v prostoru. Stališče slovenskih predstavnikov, da so živali v bistvu »orodje« za ohranjanje kvalitet podeželskega prostora in za preprečevanje zaraščanja krajine, so podprli tudi drugi sodelujoči v projektu. Končen cilj projektnih partnerjev je bil opozoriti na pomen ovčereje za gospodarski in kulturni razvoj evropskih krajin in torej na potrebo po vključitvi tematike transhumace v evropsko prostorsko direktivo, ki bo veljala do leta 2013. Na ta način bo mogoče za področje ovčjereje črpati sredstva iz evropskih strukturnih skladov. Rezultate naloge so v obliki protokola že sprejela ministrstva štirih sodelujočih držav. Slovenski del projekta sta na podlagi dostopnih gradiv in domače strokovne literature pripravila prof. mag. Peter Gabrijelčič s Fakultete za arhitekturo in dr. Milan Pogačnik z Veterinarske fakultete v Ljubljani.

Več: www.transumanza.eu/

Kontakt: prof. mag. Peter Gabrijelčič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana
www.fa.uni-lj.si/