Podprti projekti

Seznam

SPIDER – International Artistic Project (PAJEK – Mednarodni umetniški projekt)

SPIDER – International Artistic Project (PAJEK – Mednarodni umetniški projekt) (Partner)

SPIDER – International Artistic Project (PAJEK – Mednarodni umetniški projekt)

(Partner)

Mednarodni umetniški projekt PAJEK predstavlja simbol pletenja mreže, ki vsebuje približevanje kulturno-umetniške produkcije širšemu krogu javnosti, razvijanje marketinških orodij »pletenja« in raziskovanje kulturno-umetniških formatov »kreiranja.«

MREŽA predstavlja skupni imenovalec več faktorjev, vpletenih v produkcijo dogodkov, ki vključujejo oziroma omogočajo:
- izvedbo multidisciplinarne kulturno-umetniško produkcije
- razvijanje evropskega medkulturnega dialoga oziroma nastajanje novega evropskega kulturno-umetniškega jezika
- nastavke za večkratno/vnovično prikazovanje produkcij/predstavitev
- v umetniške produkte »vgrajeni« mehanizmi promocije, oglaševanja in razvijanje produktov
- potencial za razširjanje in vključevanje vedno novega števila umetnikov / kulturnih produktov
- široka paleta izmenjave kulturno-umetniških dobrin
- mobilnostna komponenta, ki povezuje medkulturno sodelovanje med tremi mesti in kulturami na relaciji: Atene-Lyon-Ljubljana

PAJEK je nastal kot mednarodna umetniška iniciativa na pobudo plesalcev Mateja Kejžarja (Slovenija), Michaela Pomera in Juliena Montyja (Francija) ter partnerske države Grčije. Izhodiščna točka projekta je predstava sodobnega plesa kot odprta umetniška entiteta, ki v sebi združuje ravno tisto, kar je neulovljivo in neopisljivo – sodobnost samo. Za sodobni ples je danes ključnega pomena povezovanje z vsebinsko sorodnimi mrežami in pridobivanje novih občinstev. Razlog za povezovanje plesalcev in koreografov z dolgoletnimi izkušnjami v največjih svetovnih zasedbah (Ultima Vez, Rosas) kljub temu izhaja iz notranjih vprašanj sodobnega plesa in želje po razvijanju možnosti njegovega gibalnega jezika kot osnovnega sredstva in orodja komunikacije. Struktura Pajka je tako do določene mere odprta, do določene spremenljiva. Glavna določnica spremenljivosti je prostor, saj PAJEK potuje in povezuje; prvi izvedbi v Atenah (oktobra 2010), sledi Ljubljana (marec 2011), Lyon, Zagreb in Salzburg.

Cilj in namen projekta
Cilj mednarodnega umetniškega projekta PAJEK je, da se po večletnem delovanju vzpostavi novi medevropski prostor, ki ima izoblikovano mrežo dogodkov, število mednarodnih ustvarjalcev in nova mednarodna prizorišča. Po končani prvi fazi Pajka naj bi na podlagi izkušenj izbirali nove odgovorne osebe za posamezne akcije, promocijo, osnovni sklop, dodatni sklop, ki pa bi se v program Pajka še vedno aktivno vključevali. Na ta način bi se povečala raznovrstnost dogodkov, medtem ko bi se preko kontinuiranega delovanja razvili novi formati umetniških dogodkov in kulturne produkcije.

Pajek predstavlja format nomadskega festivala, delovanje katerega je povezano s širjenjem sodelujočih, kar omogoča širjenje medevropskega dialoga, inovativno in prepoznavno promocijsko akcijo, nove kulturne produkte in razpršeno, policentrično delovanje. Ideja »mreže« kot osnovni delujoči princip Pajka je nastala z namenom da:
- se poveča fluidnost kulturno umetniških izdelkov
- se poveča mobilnost strokovnjakov s področja kulture
- se poveča dostopnost kulturno-umetniških izobraževalnih programov
- se poviša delež znanja in izmenjevanja znanja soudeležencev
- se poviša delež mednarodne vpetosti institucij in posameznikov
- se izpopolni metoda umetniškega delovanja
- se vzpostavi družba znanja

Več informacij: http://www.spiderontheedge.org/

AKTUALNE AKTIVNOSTI

FESTIVAL PAJEK 18. - 20. marec 2011, Ljubljana

PAJEK Ljubljana je tako zasnovan kot tridnevno druženje, namenjeno sobivanju umetnikov in gledalcev na enem mestu, v Centru kulture Španski borci, ki bo postal trodnevni prostor sodelovanja, izmenjave, diskusije in zabave.

Več: >>>

Na fotografiji: SENSER (Matej Kejžar), fotograf: Maja Slavec

Dveletni projekt PAJEK je bil finančno podprt v okviru programa Kultura (Sklop 1.2.1) na razpisu za leto 2010.

Vodja projekta: Društvo PEKINPAH, Ljubljana
Soorganizatorji: Kinitiras Dance Spectacle, Atene (GR), Collectif Loge 22,Lyon (FR)