Moving Cinema

Področje
Filmski in avdiovizualni projekti 
Producent
Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana (partner) 
Vodja
A Bao A Qu (Španija) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA / Filmsko izobraževanje 2018
Podpora EU
148.562,50 EUR
Leto
2018 
Splet
http://movingcinema.eu/ 

Projekt Moving Cinema: Metodologije, strategije in orodja za približevanje evropskega filma otrokom in mladim ter njihov razvoj v aktivno občinstvo, ki je podprt s strani programa EU Ustvarjalna Evropa (podprogram MEDIA), že več let deluje kot prostor srečevanja in medsebojnega učenja med mladimi, profesionalnimi filmskimi ustvarjalci, učitelji in filmsko vzgojnimi delavci iz več evropskih držav. V letu 2018 se mu prvič pridružuje tudi zavod Otok.

Glavni cilj projekta je ustvarjanje ali krepitev vezi med mladimi in evropskim filmom skozi strategije, ki omogočajo gradnjo njihovih sedanjih in prihodnjih navad. V projekt bodo vključeni mladi iz Španije, Litve, Velike Britanije in Slovenije med 12. in 18. letom starosti. Eden glavnih poudarkov je povezovanje njihovega dela znotraj šolskih urnikov z aktivnostmi v okviru njihovega prostega časa. Moving Cinema je zasnovan na več nivojih, ki spodbujajo ustvarjanje navad neodvisnih in kritičnih gledalcev, motivirajo uporabo različnih prikaznih mest, kot so kinematografi, filmski festivali in VOD platforme, in deljenje ter prenos metodologij skozi spletna orodja in aktivnosti na terenu.

Glavni koordinator projekta je A Bao A Qu (Španija). Partnerji projekta so: Centre for the Moving Image (Velika Britanija), Kijufi (Nemčija), Meno Avilys (Litva) in Zavod Otok (Slovenija). V projektu sodelujejo tudi Os Filhos de Lumière (Portugalska), La Cinémathèque française (Francija) in the British Film Institute (VB).

Več podrobnosti o projektu sledi jeseni 2018, ko se bodo aktivnosti začele izvajati, že zdaj pa si lahko ogledate spletno stran Zavoda Otok.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja