Podprti projekti

Seznam

Karstic Cultural Landscapes (Kraške kulturne pokrajine)

Karstic Cultural Landscapes (Kraške kulturne pokrajine) (Partner)

Karstic Cultural Landscapes (Kraške kulturne pokrajine)

(Partner)

Vodja projekta: Università di Padova, Dipartimento di Geografia (IT)
Soorganizatorji: Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU (SI), Università degli Studi di Padova (IT), Université de Nice - Sophia Antipolis (FR)
Pridruženi partnerji: Notranjski muzej, Postojna (SI), Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (SI), Šolski center Postojna (SI), Osnovna šola Pivka (SI), Osnovna šola Naklo (SI), Collège »La Colombe«, Fayence (FR), Direzione Didattica 11 (IT), Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura l'Ambiente (IT), Scuola Media Statale (IT), École maternelle »Le Chateau«, Fayence (FR), École primaire »La Ferrage«, Fayence (FR)
Finančna podpora EU: 71.097 EUR

Edinstvenost kraške pokrajine, ki je sicer razširjena, vendar dobro poznana le tam, kjer so velike kraške jame, predstavlja zelo zanimivo poskusno področje za akcije, posvečene boljšemu poznavanju, primerjavi in popularizaciji, in za povečanje odgovornosti do pokrajine in okolja. Še več, časovno razbiranje oddaljenih in nedavnih sprememb lahko vodi k ponovnemu odkritju bližnjih, vendar pogosto neznanih svetov: pokrajina lahko igra vlogo vozlišča med različnimi kulturami in med različnimi generacijami.
Evropska dimenzija projekta je zagotovljena z udeležbo raziskovalcev in šol iz treh različnih držav. Vrednost tega mednarodnega odpiranja vsebuje dva vidika:
- na znanstveni ravni lahko primerjalne analize treh kraških področij prinesejo rezultate, pomembne za razumevanje vloge različnih dejavnikov naravnega in človeškega razvoja teh pokrajin;
- na izobraževalni ravni mednarodno odpiranje in izmenjava informacij med šolarji ponuja bogate možnosti na področju okoljskega in znanstvenega izobraževanja kakor tudi odgovornega odnosa državljanov.
Postavljeno je spletno mesto, ne samo kot podpora, ampak tudi kot učinkovit način prikaza ciljev projekta. Rezultat projekta bodo tudi tri knjižne izdaje v jezikih vseh soorganizatorjev (slovenščina, italijanščina, francoščina) s predstavitvami konglomeratnega krasa.

Več: www.3kcl.net

Kontakt: Andrej Kranjc
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna
www.zrc-sazu.si/izrk