European Libraries of emotions© (LOE)

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Mestna knjižnica Kranj (partner) 
Vodja
Love for Livres (FR) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2020
Podpora EU
192.403 EUR
Leto
2020 

Koordinator: Love for Livres (FR)
Partnerji: Biblioteka Miejska in Lodz (PL), Bibliothèque de l’espace carême (BE), Kauno Miesto Savivaldybes Vinco Kudirkos Viesoji Biblioteka (LT), Mestna knjižnica Kranj (SI), Public Libraries 2030 (BE)

Vrednost projekta: 321.527 EUR
Višina podpore EU: 192.403 EUR (59.84 %)
Trajanje projekta: 7. 9. 2020–31. 3. 2022

Projekt European “Libraries of emotions© (LOE)”: a new path for public libraries to capture audiences and support social transformations in Europe izhaja iz skupne refleksije evropskih akterjev (podjetje, združenje in splošne knjižnice), ki delujejo na področju knjige in kulture. 65.000 splošnih knjižnic v Evropi, ki letno sprejme 100 milijonov uporabnikov, se neprestano spoprijema z izzivi, ki se navezujejo na njihove storitve, želje uporabnikov in na zaposlene. Vsi vpleteni akterji se zavzemajo za dostopne javne prostore, za zaščito kulturne raznolikosti v Evropi in za zagotavljanje prostega in enakega dostopa do kulture za vse državljane.

Projekt ima dva glavna cilja:
– podpirati mrežo evropskih splošnih knjižnic pri prilagajanju njihove prakse digitalnemu kontekstu in hkrati ohraniti njihovo poslanstvo pri promociji branja, kulturni raznolikosti, boju proti družbeni diskriminaciji in krepitvi kulturne dediščine,
– izkusiti inovativne načine za spodbujanje branja pri mladih na podlagi transdisciplinarnega pristopa.

V pilotni projekt bodo poleg nosilnega podjetja Love for Livres vključene štiri splošne knjižnice iz različnih EU mest, ki so pripravljene raziskati inovativen koncept branja, to so knjižnice iz Anderlechta, Lodža, Kaunasa in Kranja. Partner v projektu bo tudi evropsko združenje s sedežem v Bruslju, Public Libraries 2030, ki je med drugim povezalo vse deležnike v projektu.

The entrance of the Kranj City Library, 2013. Source: Kranj City Library.

V delovnem procesu je predvidenih 8 delovnih paketov (WP), vsak partner v projektu vodi en delovni paket, ki ustreza določenim dejavnostim in rezultatom. Mestna knjižnica Kranj vodi WP2 in bo odgovorna za predstavitvena in digitalna orodja ter za spodbujanje, usklajevanje in zagotavljanje učinkovitosti izvedbe nalog. Ker slovenskim knjižnicam ni tuje raziskovanje povezav med knjigami in čustvi, kar je rdeča nit projekta, bo Mestna knjižnica Kranj pravi vodilni partner omenjenega delovnega paketa.

Glavna naloga vseh splošnih knjižnic v projektu bo izvedba 24 biblioterapij z mladimi bralci, ki bodo temeljile na prostorski zasnovi, digitalnem orodju, kulturni aktivnosti, kognitivni znanosti in nevroznanosti. V posameznem okolju bodo na biblioterapijah obravnavane predvsem knjige lokalnih avtorjev s pomočjo katerih bo projekt podpiral ohranjanje poslanstva splošnih knjižnic, tj. promocijo branja, skrb za kulturno dediščino in skrb za preprečevanje socialne diskriminacije z zagotavljanjem dostopa do literature za vse ljudi.

Projekti s področja