Podprti projekti

Seznam

EOD – E-knjige po naročilu – eBooks on Demand: A European Library Network

EOD – E-knjige po naročilu – eBooks on Demand: A European Library Network (Partner)

EOD – E-knjige po naročilu – eBooks on Demand: A European Library Network

(Partner)

Projekt EOD (eBooks on Demand) je evropski projekt digitalizacije starejšega monografskega knjižnega gradiva po naročilu. Gre za nadaljevanje eTENovega projekta DOD (digitalizacija po naročilu), ki je potekal med letoma 2006 in 2008.
Projekt EOD koordinira Univerzitetna in regionalna knjižnica Tirolske v Innsbrucku v Avstriji. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani sodeluje v projektu kot partner pa tudi kot vodja dveh obsežnih vsebinskih sklopov: organizacije odprtih dnevov in delavnic. Vzpostavjena je že mreža knjižnic z več kot 20 partnerskimi inštitucijami iz desetih evropskih držav (Avstrija, Češka republika, Danska, Estonija, Francija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Slovaška, Slovenija), ki nudijo storitev EOD - izdelavo e-knjig po naročilu.

Po uspešnem poizkusnem obdobju se je ponudila priložnost, da skupaj s partnerji v okviru programa Evropske komisije Kultura 2007–2013 storitev še dodatno nadgradijo in izboljšajo. Tako so maja 2009 pričeli z aktivnostmi v okviru projekta EOD in do danes realizirali že več kot 210 naročil digitalizacije starejšega knjižnega gradiva, ki so skupaj obsegala okoli 70.000 strani. Uporabnikom so uspešno olajšali dostop do knjig, ki bi jih sicer lahko uporabljali le v prostorih knjižnice, ter tako tudi pridobili kar nekaj nadvse dragocenih digitalnih kopij nekaterih pomembnejših spomenikov slovenske in evropske kulturne dediščine.

Poglavitni namen storitve EOD je izboljšati možnosti dostopa do starejšega knjižnega gradiva tako našim uporabnikom kot tudi širši zainteresirani javnosti. Od novembra 2007 dalje lahko na  EOD portalu naročite digitalizacijo monografij, ki so izšle med letoma 1501 in 1945.

E-knjige imajo prepoznavno EOD platnico, narejene so v pdf formatu z optično prepoznavo znakov, kar bralcu omogoča kreativno delo s tekstom, na domači računalnik pa se jih lahko prenese neposredno preko spleta.

Prioritete v času trajanja projekta EOD v naslednjih štirih letih (2009-2013) so:
- razširitev mreže knjižnic, ki nudijo storitev e-knjige po naročilu (EOD);
- promocija storitve EOD kot primera dobre prakse na področju evropskega sodelovanja ter zagotavljanju izmenjave znanja in izkušenj s področja digitalizacije ter uporabniških storitev z drugimi inštitucijami, ki hranijo pisno kulturno dediščino;
- podpora medkulturnemu dialogu med uporabniki in bralci starejšega knjižnega gradiva.

V okviru navedenih ciljev so predvidene naslednje konkretne izboljšave in aktivnosti:
- nadgradnja spletne strani mreže EOD z nekaterimi Web 2.0 funkcionalnostmi;
- izdelava skupnega iskalnika po katalogih partnerskih knjižnic;
- uvedba storitve »tisk po naročilu«;
- uvedba funkcionalnih rešitev za slepe in slabovidne;
- prispevanje gradiva, ki je nastalo v okviru mreže EOD v Europeano prek sodelovanja v EuropeanaConnect;
- sodelovanje s projektom Arrow;
- organizacija odprtih dnevov ter delavnic in posvetovanj na temo digitalizacije in uporabniških storitev tudi za druge kulturne inštitucije (arhive, muzeje, galerije);
- povečanje obsega komunikacije s strokovno in širšo zainteresirano javnostjo ter mediji.


Vodja projekta: Univeristät Innsbruck, Innsbruck (AT)
Soorganizatorji: Moravian Library in Brno (CZ), Royal Library, Copenhagen (DK), Bayerische Staatsbibliothek, Muenchen (DE), National Széchényi Library (HU), Eesti Rahvusraamatukogu (EE), Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (SI), Universität Wien (AT), Universität Graz (AT), Universität Regensburg (DE), Saechsische landesbibliothek- Staats-une Universitaetsbibliothek dresden (DE), Univerzitna kniznica v Bratislave (section for electronization-digitization department) (SK), Biblioteca nacional de Portugal (PT), Ernst Moritz Arndt university Greifswald (DE), Statni technicka (CZ), Magyar tudomanyos akademia könyvtara (HU), Bibliothèque interuniversitaire de médecine (FR), Vedecka knihovna v Olomouci (CZ), University of Tartu library (EE), Humboldt-universität zu Berlin (DE)

Projekt je bil finančno podprt v okviru programa Kultura (Sklop 1.1) na razpisu za leto 2009.