Podprti projekti

Seznam

AREM (Akcija! Raziskava evropske metodologije za filmsko pismenost)

AREM (Akcija! Raziskava evropske metodologije za filmsko pismenost) (Partner), Milano Film Network (Vodja)

AREM (Akcija! Raziskava evropske metodologije za filmsko pismenost)

(Partner) Projekt AREM (Akcija! Raziskava evropske metodologije za filmsko pismenost) spodbuja filmsko opismenjevanje v Evropi. V njem bodo štirje partnerji iz Italije, Slovenije, Romunije in Hrvaške (Milano Film Network, Zavod Otok, Asociatia Cinecultura in Hrvaška filmska zveza) v šolskem letu 2016/2017 izvajali terensko raziskavo v osmih različnih razredih osnovnih šol in razvili skupno metodologijo za filmsko vzgojo v šolah, ki bo nato primerna za uporabo v raznolikih kulturnih kontekstih držav po Evropi. Otroci, starši in učitelji bodo aktivno soudeleženi v procesu, ki bo vključeval tudi uporabo digitalnih tehnologij in spletne interaktivne platforme. Izbrani filmi bodo obenem prek tematik migracij spodbujali medkulturno razumevanje med štirimi partnerskimi državami. Eden od ciljev projekta je zato dokazati, da je lahko razvoj uspešne metode filmske vzgoje uporabno orodje tudi za krepitev vrednot medkulturnega razumevanja. Več na spletu zavoda Otok. Aktivnosti projekta: PRO Otok: FOKUS na 13 obetavnih direktorjev fotografije in scenografov iz regije (Znesek podpore, ki je naveden v objavi, predstavlja delež podpore, ki ga je Evropska komisija namenila celotnemu projektu.) 

Milano Film Network

(Vodja) Italija

Vsi projekti slovenskega producenta