Digital Stories of Small Historic Towns (diStory) / Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Muzeji radovljiške občine (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2016
Podpora EU
197.978,37 EUR
Leto
2016 
Splet
http://www.distory.si/ 

diStory-logoVodja projekta: Muzeji radovljiške občine (SI)
Partnerji projekta:
Združenje zgodovinskih mest Slovenije (SI), Centar za urbani razvoj – Urban Development Center (RS), Comune di Fermo (IT)

Splošni cilj projekta je prispevati k popularizaciji in dostopnosti dediščine zgodovinskih mest Radovljica, Topola in Fermo na inovativen in sodoben način. Projekt temelji na želji sodelujočih partnerjev za napredek pri predstavljanju dediščine mest z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij.

Specifični cilj projekta je transnacionalno učenje za uvajanje novih digitalnih tehnologij in novih ustvarjalnih pristopov predstavljanja svojstvene dediščine sodelujočih mest in njene sporočilnosti. Z izbranimi skupinami sodelavcev bodo partnerji na podlagi vedenja in poznavanja dediščine svojih mest oblikovali vsak svojo  digitalno Zgodbo – “diStory” in jo (jih) predstavili tako, da bodo kar najbolj zanimive za širok spekter (digitalne) javnosti, njihovih obiskovalcev in ljudi, ki v teh mestih živijo. (vir in več: MRO)

Trajanje projekta: 1. 9. 2016–30. 6. 2018

Višina podpore EU: 197.978,37 EUR (60 %); skupna vrednost projekta: 329.963 EUR

Aktivnosti projekta:
Vabilo na konferenco »Kulturna dediščina kot razvojna priložnost«
Ustvarjalni teden v Škofji Loki zaključen
Ustvarjalni teden diStory v Škofja Loki

Projekti s področja