Changing Weathers

Področje
Interdisciplinarni projekti 
Producent
Projekt Atol, Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2014
Podpora EU
200.000 EUR
Leto
2014 
Splet
http://www.changingweathers.net/ 

Koordinator: Zavod Projekt Atol (SI)
Partnerji: Društvo Ljudmila (SI), Hilde MereteMethi (NO), Time’s Up Kulturverein (AT), RIXC – The Centre for New Media Culture (LV), Stichting Sonic Acts (NL), Suomen Biotaiteen Seura R yForeningen For Biokonst / Finnish Society of Bioart Fbas (FI)

Trajanje projekta: 15. 11. 2014 – 14. 11. 2016

Changing Weathers (CW) je projekt, zasnovan v sodelovanju s partnerji iz t.im. evropskega centra ter politične in gospodarske periferije, s partnerji iz Vzhoda in Zahoda, Severa in Juga, ki se ukvarja z mrežnimi odzivi na geofizikalne, geopolitične in tehnološke premike v Evropi.
Fokus projekta je raziskovanje migracij ljudi, kapitala, idej, tradicionalnega in lokalnega znanja, znanstvenega znanja terodprtokodnih tehnologij in metodologij.
Projekt povezuje t.im. visoko in nizko kulturo, umetnost in znanost, lokalno in tradicionalno znanje z znanstvenimi pristopi k razumevanju naravnih in družbenih sistemov. Promovira vzpon strukturiranih gibanj DIY (do it yourself) in raziskuje zgodovinske in kulturne izvore ter mogoče kulturne in ustvarjalne prihodnosti na evropski osi sever-jug-vzhod-zahod.

Foto: www.changingweathers.net.

Projekt je sestavljen kot niz med seboj povezanih sklopov:

raziskovalne dejavnosti, ki odražajo stanje v spreminjajoči se kulturni krajini Evrope, upoštevajoč spreminjajoče se geofizikalne, geopolitične in tehnološke silnice, ki jo oblikujejo,
t. i. Eye-level izmenjava znanja – delavnice, odprti dogodki na terenu, konference, simpoziji, akademije, rezidence in druge kulturne aktivnosti na področju »izgradnje znanja« s ciljem razvoja, odkrivanja in ponovnega oblikovanja prožnih in trajnostnih kulturnih praks izzvanih s strani klimatskih, ekonomskih, ekoloških, tehnoloških, socialnih, političnih, kulturnih, umetniških in geopolitičnih sprememb v preteklosti, sedanjosti in za prihodnjo Evropo,
javne razstave, naročila, predstavitve in akcije, podprte z rastočo in fleksibilno spletno bazo/katalogom ter medijsko prečno strategijo razširjanja informacij (svetovni splet, radio, spletne in tiskane publikacije in ostali tradicionalni medijski kanali ter vsebinske in oblikovalske intervencije).

Aktivnosti projekta:
Wolfgang Spahn: 808 Kick Drum Modul
Ljudmila.org vabi na PIFcamp

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja