Women’s creativity since the Modern Movement – MoMoWo

Project area
Interdisciplinarni projekti 
Producer
Scientific Research Centre (ZRC SAZU), Slovene Academy of Science and Arts (partner) 
 
France Stele Institute of Art History 
Project lead
Politecnico di Torino (IT) 
Call
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / European cooperation projects 2014
EU funding
1.157.898 EUR
Year
2014 
Website
http://www.momowo.eu/ 

MoMowo-logoInterdisciplinarni projekt MoMoWo obravnava kulturni in družbeno-ekonomski pomen dosežkov žensk na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalno moške poklice. Namen MoMoWo je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na zgoraj omenjenih področjih. Projekt bo podpiral in ustrezneje ovrednotil dosežke tudi sedanje generacije ustvarjalk in s tem pomagal utreti pot bodočim generacijam žensk v ustvarjalnih poklicih.

Pri projektu, uspešnem na razpisu za projekte sodelovanja (večjega obsega) 2014, kot partner iz Slovenije sodeluje ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta. Vodja projekta je Politecnico di Torino (IT), ostali partnerji pa so Iade Instituto de Artes Visuais Design Marketing, S.A (PT), SITI – Istituto Superiore Sui Sistemi Territoriali per L’innovazione (IT), Universidad de Oviedo (ES), Universiteit Leiden od(NL), Universite Pierre Mendes France (FR).

Trajanje projekta: 20. 10. 2014–19. 10. 2018

Aktivnosti projekta:
MoMoWo. 100 del v 100 letih. Evropske ženske v arhitekturi in oblikovanju
Drugi dan odprtih vrat v ateljejih arhitektk, gradbenic in oblikovalk
Arhitektka, gradbenica, oblikovalka: odpri vrata svojega ateljeja ali delavnice!
Začetek oktobra v znamenju ustvarjalnosti žensk od modernizma dalje
MoMoWo razstavlja »V ospredje: pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja«
Vabilo na konferenco in delavnico projekta MoMoWo
Fotografski natečaj in poziv za arhitektke, gradbenice in oblikovalke k odprtju svojih ateljejev


Prvič objavljeno: 1. 3. 2016.

Projects by the same producer

Projects in the same field