Podprti projekti

Seznam

Dance Roads (Plesna avtocesta)

Dance Roads (Plesna avtocesta) (Partner)

Dance Roads (Plesna avtocesta)

(Partner)

Vodja projekta: Théâtre Dansé Et Muet A.S.B.L. / Tdm, Luxembourg (LUX)
Soorganizatorji: Cankarjev dom, Ljubljana (SI), Sophiensaele, Berlin (DE), Theaterverein Wien, Dunaj (AT), Welsh Independent Dance / Chapter, Cardiff (UK)
Pridruženi partnerji: Tangente Inc, Montréal (CA)

Mednarodno mrežo za sodobni ples, Plesna avtocesta (fr. Bancs d’essai internationaux, angl. Dance Roads), je leta 1989 v francoskem Lillu ustanovila skupina plesnih organizacij, da bi povezala in v tujini predstavljala različne plesne skupine. Mreža se osredotoča na podporo inovativnih mladih koreografov, njen osrednji del pa predstavlja bienalno mednarodno gostovanje z istim naslovom.
V letu 2006 sta bili organizirani tudi dve delavnici pod imenom Plesna vizija (Dance Vision), namenjeni izobraževanju o možnostih uporabe filma, videa in drugih projekcij podob kot scenografskih elementov plesne predstave.
V okviru projekta je Cankarjev dom sodeloval s predstavo Dušana Teropšiča Sam v žepu (Alone in the Pocket). Predstava je osebna izpoved, saj navdih zajema iz svojih izkušenj, spominov in občutij, govori pa tudi o ljudeh, ki jih je avtor spoznal na poti življenja v različnih razmerah, in njihovih izkušnjah. Zgodba se vrti okoli potovalnega kovčka, v katerem so shranjeni pripomočki, ki sporožajo niz asociacij, te pa postajajo sestavni delci mozaika širše zgodbe. Za gibalno gradivo Dušana Teropšiča je značilen preplet sodobnih plesnih in športnih tehnik.

Več: www.danceroads.net

Kontakt: Staša Mihelčič
Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana
http://www.cd-cc.si/