Podprti projekti

Seznam

European Puppetry Knowledge Exchange (EPKE)

European Puppetry Knowledge Exchange (EPKE) (Partner)

European Puppetry Knowledge Exchange (EPKE)

(Partner)

Vodja: Lutkovno gledališče Ljubljana

Soorganizatorji:

Podpora EU: 200.000 EUR


Lutkovno gledališče Ljubljana je skupaj s partnerskima gledališčema Divadlo Drak iz Češke republike in NUKU Theater iz Estonije uspelo na razpisu programa EU Kultura s projektom evropske izmenjave lutkovnih znanj (European Puppetry Knowledge Exchange - EPKE). Iz evropskih sredstev bodo tako vsi trije partnerji prejeli skupaj 200.000 evrov.
 
Projekt bo omogočil izmenjavo tradicionalnih in sodobnih lutkovnih znanj med izdelovalci lutk različnih evropskih lutkovnih gledališč. Izdelovalec lutk je v Evropi deficitarni poklic, saj  ne obstaja dovolj specializiranih študijev s področja izdelave lutk, ki bi omogočali izmenjavo in sistematično raziskovanje tovrstnih znanj. V Sloveniji izdelovalci lutk največkrat prihajajo iz vrst likovnih in gledaliških akademij ter drugih tehničnih univerzitetnih smeri, neposredno pa se znanje o izdelavi lutk od skice do končne izvedbe, ki jo upravlja animator, običajno prenaša od starejših lutkovnih mojstrov na mlajše kolege znotraj posameznih ustanov.
 
Bistveni del projekta EPKE je omogočiti izmenjavo lutkovnih znanj z gostovanjem delovnih skupin oziroma posameznikov, ki s svojim delom sodelujejo pri izdelovanju lutk za ustanove, ki so povezane v evropsko mrežo EPKE.  S sodelovanjem na produkcijah ustanov v mreži EPKE se veča mobilnost izdelovalcev lutk ter omogoča neposredno pridobivanje lokalno obstoječih znanj.
 
Drugi del projekta EPKE bo posreden prenos lutkovnih znanj v obliki skupnih seminarjev, ki jih bo vsako leto organizirala po ena izmed ustanov v mreži EPKE. Seminarji so organizirani na način javnih prijav in so odprti tudi širšemu krogu izdelovalcev lutk izven mreže EPKE. Njihov namen je osvetliti določeno lutkovno izdelavo s strokovnim sodelovanjem gostujočih posameznikov, ki so na omenjenem področju že dosegli določene rezultate in prepoznavnost v širšem Evropskem prostoru. Projekt s tem omogoča tako sistematičen pristop k ohranjanju tradicionalnega lutkovnega znanja pri izdelavi scenskih izvedb kot tudi pregled sodobnih lutkovnih znanj pri izdelavi scenskih izvedb z novimi materiali oziroma novimi tehnologijami.

Aktivnosti v okviru projekta:

 • Poletna mojstrska delavnica Marionete med tradicijo in sedanjostjo, 4. - 14. julij 2013
  Delavnica je namenjena poklicnemu usposabljanju profesionalnih lutkarjev, ki želijo poglobiti svoje znanje v oblikovanju marionet s posebnim poudarkom na različnih funkcijah glave in mimiki obraza (premikanje oči in gibanje ust). >>>

  Kontakt: Ajda Rooss
  Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana
  http://www.lgl.si

  Objavljeno: 6. marec 2013, Posodobljeno 19. junij 2013