Podprti projekti

Seznam

Poetry Reaching Out (Širjenje poezije)

Poetry Reaching Out (Širjenje poezije) (Partner)

Poetry Reaching Out (Širjenje poezije)

(Partner) Projekt poskuša omogočiti poetični umetnosti, da bi se dotaknila širšega občinstva tako v socialnem kot v umetniškem smislu. Projekt se razvija organsko in dodatno veča potencial vseh preteklih in sedanjih dejavnosti udeleženih partnerjev, posvečenih promociji poezije na različne načine, medtem ko hkrati poskuša omogočiti dostop do novih območij razvoja poezije s primarnim namenom uresničitve njenega širšega družbenega vpliva. Cilj projekta je razviti socialne in umetniške tehnike, s tem spodbuditi in navdihniti skupine k sodelovanju pri ustvarjalnem procesu poezije. Te tehnike bodo odprle nove in drugače pomanjkljivo raziskane načine družbene vključitve, ki stremijo k razvoju novih miselnih spretnosti in vzorcev. Poetična umetnost lahko spodbudi osebno ustvarjalnost in tako - s premostitvijo razlik družbenih okoliščin - pomaga pri družbenem izobraževanju. Za dobrobit kultivirane evropske družbe je poeziji potrebno omogočiti, da se razširi preko mej svojega podcenjenega položaja tiskanega medija, marginaliziranega s strani sodobnih tržnih sil. Ta cilj si bomo prizadevali doseči z združevanjem poezije z drugimi umetniškimi disciplinami kot sta glasba in video umetnost ter tudi likovna in dramska umetnost. Le-te imajo širši družbeni vpliv. Drugi način, da se poeziji omogoči seči preko svojih tradicionalno ozko začrtanih mej, je razvijanje skupnih kontekstov, ne samo z drugimi oblikami umetnosti, ampak tudi z različnimi področji tako družboslovnih kot naravoslovnih znanosti. Povezovanje poezije z drugimi oblikami umetnosti, znanstvenimi razpravami, in referenčnimi okviri v procesu ustvarjalnega zlitja ima veliko ponuditi Evropi na njeni poti k še bolj inovativni Skupnosti. Odveč je omeniti, da bodo zaradi namena, da bi ustvarili takšno spodbujeno zlitje poezije in drugih umetnosti, pri predstavljenem projektu sodelovale skupine z različnimi kulturnimi ozadji, tako v družbenem kot narodnem smislu, kot tudi z različnimi ozadji, kar se tiče umetniških področij ustvarjanja. Skupine bodo tako predstavljale močno gonilno silo za razvoj res pristnega medkulturnega dialoga, še posebej, ker bodo ustvarjalni rezultati projekta dosegli široko občinstvo po vsej Evropi. Poezija je bistveni del evropske kulturne zapuščine in njene sodobne identitete. Ker pa je pogosto poezija v prevodu deležna najmočnejšega prezira s strani knjižnega trga, bomo tudi tej obliki umetnosti pomagali na različne načine, kot so družbeni skupnosti naklonjene aktivnosti in z donacijami knjig lokalnim knjižnicam in okoliškim krajem. Projekt vključuje organizacije treh Evropskih držav: festival Dnevi poezije in vina iz Slovenije, asociacijo Ars Poetica iz Slovaške in založniško hišo Rámus. Vsak od organizatorjev projekta bo deloval predvsem v lastni državi, vendar v tesni navezi z drugima dvema partnerjema, kot tudi z inštitucijami iz drugih evropskih držav.
Vodja projekta: Študentska Založba, Ljubljana (SI) Soorganizatorji: Ars Poetica, Bratislava (SK); Rámus, Malmo (SE); Projekt je bil finančno podprt v okviru programa Kultura (Sklop 1.2.1) na razpisu za leto 2010.
Aktivnosti v okviru projekta Dnevi poezije in vina 2011, 22. - 27. avgust, ptuj >>> Aktualno!!! Dnevi poezije in vina 2010, 23. - 28. avgust, Ptuj >>>