Podprti projekti

Seznam

Digital Stories of Small Historic Towns (diStory) / Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest

Digital Stories of Small Historic Towns (diStory) / Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest (Partner), Muzeji radovljiške občine (Vodja)

Digital Stories of Small Historic Towns (diStory) / Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest

(Partner) Splošni cilj projekta je prispevati k popularizaciji in dostopnosti dediščine zgodovinskih mest Radovljica, Topola in Fermo na inovativen in sodoben način. Projekt temelji na želji sodelujočih partnerjev za napredek pri predstavljanju dediščine mest z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij. Specifični cilj projekta je transnacionalno učenje za uvajanje novih digitalnih tehnologij in novih ustvarjalnih pristopov predstavljanja svojstvene dediščine sodelujočih mest in njene sporočilnosti. Z izbranimi skupinami sodelavcev bodo partnerji na podlagi vedenja in poznavanja dediščine svojih mest oblikovali vsak svojo  digitalno Zgodbo – “diStory” in jo (jih) predstavili tako, da bodo kar najbolj zanimive za širok spekter (digitalne) javnosti, njihovih obiskovalcev in ljudi, ki v teh mestih živijo. (Vir in več: MRO.)

Muzeji radovljiške občine

(Vodja) SI

Vsi projekti slovenskega producenta

Tuji producenti pri podprtem projektu

  • Centar za urbani razvoj - Urban Development Center (partner)

    Srbija
  • Comune di Fermo (partner)

    Italija (EU)