Podprti projekti

Seznam

CEC – Cradles of European Culture (Zibelke evropske kulture)

CEC – Cradles of European Culture (Zibelke evropske kulture) (Partner)

CEC – Cradles of European Culture (Zibelke evropske kulture)

(Partner) Vodja projekta: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SI) Soorganizatorji: Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (BE), Provinciaal Archeologisch Museum Ename (BE), Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke (BE), Culture Lab – International Cultural Expertise (BE), Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka (HR), Archeologický ústav Akademie vĕd České Republiky (CZ), Université d’Aix-Marseille (FR), Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IT), Römisch-Germanische Kommission (RGK), Deutsches Archäologisches Institut (DE), VU Research Institute for the Heritage and History of Cultural Landscape and Urban Environment (NL), Gemeente Nijmegen Bureau Archeologie & Monumenten G280 (NL), Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (The Monument Board of the Slovak Republic) (SK) Namen projekta ''Cradles of European Culture'', Francia Media je poskus spremembe stanja in poudarjanje skupne refleksije na pretekle in sedanje kulturne vrednote. Pobudo tega pilotnega projekta za spodbujanje in promocijo skupne evropske kulturne dediščine je prevzelo 28 evropskih institucij iz devetih držav, ki delujejo na različnih področjih kulturne dediščine. Tovrstno sodelovanje ponuja odlične možnosti vsem prebivalcem Evrope, da obudijo zavest o močnih koreninah skupne evropske identitete v vsej njeni enotnosti kot v raznolikosti. ''Francia Media'' je zgodovinsko politično območje, ki se je med leti 843 in 1033 n.št. kot impresivna dediščina imperija Karla Velikega raztezalo v centralnem delu srednjeveške Evrope. Kraljestvo Francie Medie je od Severnega morja do Sredozemlja povezovala najpomembnejša evropska zgodnjesrednjeveška trgovska pot in tako od severa proti jugu omogočala živahno kulturno, ekonomsko in tehnološko izmenjavo. Tu so se srečevali in prepletli romanski, germanski in slovanski svetovi ter obogatili jezikovno in kulturno raznolikost prostora. Tako je lahko na tem prostoru v sredini 20. stoletja vzklila ''skupna evropska ideja'': države podpisnice Rimske pogodbe, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS), prihajajo namreč prav s področja Francie Medie. S poudarjanjem idej, ki so skupne tako zgodnjesrednjeveškemu kot sodobnemu človeku, petletni projekt ''Cradles of European Culture'', Francia Media oživlja te močne vezi z današnjo družbo in z novimi izsledki doprinaša vrednost tudi z izbranimi najdišči, ki so odigrala pomembno vlogo v času kraljestva Francie Medie. K boljšemu izvajanju in spodbujanju ideje o enotnosti prostora ter soustvarjanju skupnih evropskih vrednot pripomore tudi ''Kulturna zgodovinska pot Francia Media Heritage Route'', ki se razteza od Nizozemske pa vse do Hrvaške in povezuje izbrana najdišča, z Gradiščem nad Bašljem kot slovenskim predstavnikom. Reprezentativna materialna zapuščina najdišč in obdobja kraljestva Francie Medie bo preko različnih avdiovizualnih medijev in mednarodnih razstav predstavljena širši evropski publiki na sledečih prizoriščih: • Ename, Belgija: 10. maj 2014 – 30. november 2014 • Ravena, Italija: 4. oktober 2014 – 20. januar 2015 • Praga, Češka • Marseille, Francija Najnovejše novice in podrobne informacije so dostopne tudi na spletnih straneh projekta Cradles of European Culture, Francia Media in Kulturna zgodovinska pot Francia Media Heritage Route. Za zagotavljanje nadaljnjega kakovostnega izvajanja projekta in nadgrajevanja dela tudi po izteku obdobja dodeljenih sredstev bo ustanovljeno ''Združenje Francia Media'' oz. ''Francia Media Association". Navsezadnje, omenjena znanstvena prizadevanja bodo pokazala tudi, da imajo sanje o skupni Evropi bolj globoke korenine, kot bi si lahko zamišljali.   Posodobljeno: 2. oktober 2012, 7. januar 2013, 11. junij 2013, 4. april 2014, 31. julij 2014, 14. januar 2015, 14. 7. 2017, 7. 7. 2020.