Podprti projekti

Seznam

O drugačnosti: osredotočanje na vzhodno Evropo

O drugačnosti: osredotočanje na vzhodno Evropo (Partner)

O drugačnosti: osredotočanje na vzhodno Evropo

(Partner)

Vodja projekta: Württemburgischer Kunstverein (WKV), Stuttgart (DE)
Soorganizatorji: Galerija Škuc, Ljubljana (SI), InterSpace MAC, Sofija (BG), Trafo Gallery, Budimpešta (HU)
Pridruženi partnerji: Akademie Schloss Solitude, Stuttgart (DE), Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart (DE)

Projekt On difference se osredotoča na pomembnost neodvisnih oblik komunikacije in predstavitev sodobne umetnosti (internetni forumi, revije, arhivi), katerih uporabniki kritično analizirajo socialni, politični, ekonomski in urbani razvoj.
V okviru projekta sta bili organizirani dve neodvisno kurirani razstavi s poudarkom na iskanju lokalnih kontekstov, kritične prakse in mrežnih prostorov dogajanja v sodobni umetnosti, še posebej v nezahodnih kulturah. Vsak izmed povabljenih kustosov je ustvaril svojo sekcijo razstave in s povabljenimi umetniki prispeval k skupni končni predstavitvi. Kustosinja Alenka Gregorič iz Galerije Škuc je za svoj del razstave izbrala umetniška dela, ki so se osredotočala na specifično zgodovinsko in politično realnost regije, predvsem Jugoslavije po letu 1989. Dela prikazujejo kompleksne odnose med sodobno umetnostjo ter radikalno političnimi in socialnimi prevrati v tistem času. Razstava se dotika tudi vprašanja pozicije vzhodnoevropskih umetnikov na umetniškem trgu, nad katerim dominira zahod.
V okviru projekta je Galerija Škuc med 7. februarjem in 10. marcem 2006 v Ljubljani izvedla tudi t. i. Pogovarjanja / Conversations / Conversas. Pogovarjanja so predstavljala zvrst dialoga brez zastavljenega strukturiranega koncepta in hkrati drugačen način razmišljanja oziroma premislek o delovanju, povezovanju in refleksiji v umetnosti in širše v družbi. Pogovor ni imel vnaprej določenega cilja, končal se je, ko sta se tako odločila udeleženca.

Več: http://www.wkv-stuttgart.de/en/programme/2006/exhibitions/on-difference-2/

Kontakt: Alenka Gregorič
Galerija Škuc, Stari trg 21, 1000 Ljubljana
http://www.skuc.org/