Novice

Projekti sodelovanja 2019 – ponovno rekordni rezultati

Med 106. projekti sodelovanja Kultura, izbranimi na evropski ravni, je letos rekordno število takih, v katerih sodelujejo slovenske organizacije: kot vodja ali partner so vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav. Od tega je pet projektov s slovenskim vodjo s skupno podporo EU v višini skoraj 1 milijon EUR. V 23. odobrenih projektih pa sodeluje še 24 slovenskih partnerjev.

Rezultati · 5. decembra 2019

Evropska komisija je dodatno podprla (okt. 2019) še en projekt sodelovanja večjega obsega, tj. A-PLACE: Linking places through networked artistic practices, pri katerem sodelujeta kar dva slovenska partnerjaFakulteta za arhitekturo UL in Prostorož. Rezultate bomo temu primerno kmalu prilagodili.

Evropska komisija je 1. julija 2019 objavila rezultate razpisa Kultura za projekte sodelovanja za leto 2019 (EACEA 34/2018), ki se je zaključil 11. decembra 2018. Na razpis za leto 2019 je prispelo 364 prijav, od tega 20 iz Slovenije. Zanimivost: v primerjavi z lanskim letom je na evropski ravni število prijav upadlo za kar 31 odstotkov, medtem ko v Sloveniji interes še naprej raste – število oddanih prijav se je povečalo za 30 odstotkov.

44,6 milijonov EUR za 106 izbranih projektov sodelovanja Kultura

Neodvisni strokovnjaki so izmed upravičenih prijav izbrali 106 projektov (87 manjšega obsega in 19 večjega obsega), za katere bo Ustvarjalna Evropa namenila 44,6 milijona EUR. V podprtih projektih sodelujejo organizacije iz 34 različnih držav, prvič v vlogi vodje projekta tudi iz Tunizije in Ukrajine. Med državami, ki so članice Ustvarjalne Evrope, pa šest držav ni zastopanih niti v vlogi partnerja– Armenija, Bosna in Hercegovina, Luksemburg, Kosovo, Moldavija in Črna gora. Stopnja uspešnosti na razpisu znaša rekordnih 30 % in je višja kot lansko leto (20 %). Razlog tiči v bistveno manjšem številu prijav in nekoliko višjem proračunu, ki so ga namenili letošnjemu razpisu.

Slovenske organizacije sodelujejo v vsakem četrtem podprtem projektu

Med izbranimi je 5 projektov s slovenskim vodjo (in sicer so to projekti manjšega obsega), ki so skupaj pridobili skoraj 1 milijon EUR podpore EU.

Čestitamo Mestu žensk, Pionirskemu domu, Radiu Študent, Slovenskemu gledališkemu inštitutu in Založbi GOGA!

Poleg tega slovenske organizacije kot partner sodelujejo še v 23. projektih, in sicer v 14. projektih manjšega in 9. projektih večjega obsega (op. podatek o deležu podpore za slovenske partnerje še ni na voljo).

To pomeni, da so slovenske organizacije kot vodja ali partner vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav! V podprtih projektih sodeluje 25 različnih organizacij iz Slovenije, med njimi pa so štiri uspešne kar z dvema projektoma: Mesto žensk, Založba Goga in Pionirski dom so uspeli kot vodje in še v vlogi partnerja, Lutkovno gledališče pa je partner v dveh projektih.

Opazna je tudi sprememba trenda glede na status organizacije. Med uspešnimi domačimi prijavitelji imamo namreč prvič nekoliko večje število javnih zavodov (13) v primerjavi z nevladnimi organizacijami (12). Na zemljevid pa poleg Ljubljane, kjer ima sedež večina podprtih organizacij, letos dodajamo še Maribor (UGM in Društvo X-OP), Novo Gorico (Univerza v NG), Novo mesto (Založba Goga) in Mursko Soboto (RIS Dvorec Rakičan).
Slovenija beleži nadpovprečno stopnjo uspešnosti (38 %) in zaseda neverjetno 6. mesto po številu projektov s slovensko udeležbo. Slovenske organizacije skupaj ustvarjajo 165 mednarodnih povezav s partnerji iz 28 različnih držav. Letos največ sodelujejo s partnerji iz Italije (15), ki slovenske organizacije tudi največkrat povabijo k sodelovanju, Nemčije (12), Belgije in Združenega kraljestva (v obeh primerih po 11 organizacij) ter Poljske (10).

Graf: Število podprtih projektov (z vodjami in partnerji) po državah.

Po mnenju Komisije so izbrani projekti kakovostni in vključujejo različne umetniške žanre, prioritete programa in področja.
Največ podprtih projektov je s področja uprizoritvenih umetnosti (46 %), med njimi prevladujejo projekti s področja glasbe in gledališča. Sledijo projekti s področja kulturne dediščine (24 %), vizualnih umetnosti (15 %) in ostalih področij.
V letošnjih smernicah razpisa je bilo 25 odstotkov proračuna rezerviranih za projekte manjšega obsega, namenjene krepitvi medkulturnega dialoga ter vključevanju migrantov in beguncev. Vendar pa je med izbranimi zgolj 17 projektov manjšega obsega in en projekt večjega obsega izbralo novo prednostno nalogo. Med njimi tudi projekt A New European Generation – Exploring Freedom and Identity trough Creative Integration, v katerem kot partner sodeluje Pionirski dom. Za prednostno nalogo bo tako namenjenih 4,5 milijona EUR, kar predstavlja 10 odstotkov proračuna razpisa.

Največ podprtih projektov je za prednostno nalogo sicer izbralo spodbujanje nadnacionalne mobilnosti, sledi izobraževanje in usposabljanje z namenom izboljšanja zmogljivosti sektorja, razvoj občinstev in medkulturni dialog. Še vedno pa ostajajo na repu projekti, ki se ukvarjajo z digitalizacijo in novimi poslovnimi modeli. Nekaj projektov se bo osredotočalo na zapuščino Evropskega leta kulturne dediščine.

SEZNAM PODPRTIH PROJEKTOV

Kategorija 1 – PROJEKTI MANJŠEGA OBSEGA: 19 projektov z 20 slovenskimi organizacijami, od tega 5 vodij in 15 partnerjev.

(1) Mesto žensk, Ljubljana, vodja projekta Women on Women
(2) Založba Goga, Novo mesto, vodja projekta Reading Balkans: Borders vs. Frontiers
(3) Pionirski dom, Ljubljana, vodja projekta Young Theatre on the Move
(4) Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana, vodja projekta Classics in the Graphic Novel: A pilot model of new high school culture education through graphic novels
(5) Zavod Radio Študent, Ljubljana, vodja projekta Idependent Radio Exchange
(6) Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Murska Sobota, partner projekta MUS.NET. MUSeum NETwork
(7) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, partner projekta Emerging Professionals: Internationalisation of music Careers
(8) Javna agencija za knjigo RS, Ljubljana, partner projekta Every Story Matters – making books more inclusive
(9) Zavod Kersnikova, Ljubljana, partner projekta Biofriction. Cultural transformations through Hybrid Spaces
(10) Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana, partner projekta The Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence network
(11) Društvo za sodobno umetnost X-OP, Maribor, partner projekta REgeneration of disused Industrial Sites through Creativity in Europe
(12) Zavod SCCA–Ljubljana, partner projekta Not yet written stories –  women artists’  archives online
(13) Zavod projekt Atol, Ljubljana, partner projekta Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures (GREEN)
(14) Lutkovno gledališče Ljubljana, partner projekta Puppets & Design
(15) Umetnostna galerija Maribor, partner projekta Art and Well-being
(16) Univerza v Ljubljani, partner projekta OPening cultural HERitage to communities during the central-Italy post-earthquAke long-term restoration process: digital technologies and new competencies for cultural professionals
(17) Univerza v Novi Gorici, partner projekta One and a half million Steps over the Borders
(18) Javni zavod Mladi zmaji, Ljubljana in Zavod TiPovej!, Ljubljana, partnerja projekta BITE – Introduction of new business model into European contemporary art operators to generate new young audience
(19) CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti, Ljubljana, partner projekta Acoustic Commons

Kategorija 2 – PROJEKTI VEČJEGA OBSEGA: 9 projektov z 9 partnerji iz Slovenije.

(1) Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, partner projekta Identity on the Line
(2) Pionirski dom, Ljubljana, partner projekta LIBERTY – A New European Generation – Exploring Freedom and Identity through Creative Integration
(3) Založba Goga, Novo mesto, partner projekta CELA – Connecting Emerging Literary Artists
(4) Lutkovno gledališča Ljubljana, partner projekta ConnectUp – The Life of the Others | European Theatres for Young Audience in a Union of Diversity
(5) Mesto žensk, Ljubljana, partner projekta Art BEyond PARTicipation. Towards a better understanding  of the entanglements between power, politics, place and publics in arts practice
(6) Zavod Bunker, Ljubljana, partner projekta ACT : Art, Climate, Transition
(7) SIGIC, Ljubljana, partner projekta HEMI – Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe
(8) Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, partner projekta TAKING CARE_Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care
(9) NUK, Ljubljana, partner projekta EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens

Več o rezultatih razpisa: EACEA.

(Prvič objavljeno: 22. jul. 2019.)