Novice

KULTURA – Rekordni rezultati za projekte sodelovanja 2018 prinašajo 101 podporo EU

Na razpis za leto 2018 je prispelo skoraj 500 upravičenih prijav, od tega 15 iz Slovenije. Skupaj je bil izbran 101 projekt iz 23 različnih držav, za katere bo Ustvarjalna Evropa namenila skoraj 41,5 milijona EUR. Med njimi so štirje projekti pod slovenskim vodstvom s skupno podporo 2,6 milijona EUR. Poleg tega v odobrenih projektih sodeluje še 16 slovenskih partnerjev.

Rezultati · 25. julija 2018

Evropska komisija je 23. julija 2018 objavila rezultate razpisa Kultura za projekte sodelovanja za leto 2018 (EACEA 32/2017), ki se je zaključil 18. januarja 2018.

Izmed 530 prijav izbran 101 projekt

Na razpis je prispelo 530 prijav, neodvisni ocenjevalci pa so med 493. upravičenimi prijavami izbrali 101 projekt, za katere bo Komisija namenila skupaj skoraj 41,5 milijona EUR (41.454.101,07 EUR) podpore EU. 16 milijonov EUR (tj. ok. 39 % razpoložljivega proračuna) se bo razdelilo med 84 projektov manjšega obsega, kar 25,5 milijonov EUR pa je namenjenih 17. projektom večjega obsega.
V primerjavi z lanskim razpisom (EACEA 45/2016) je bilo oddanih nekoliko manj prijav (0,32 %), saj je bil letos na voljo še dodaten razpis za projekte sodelovanja, ki se navezujejo na ELKD 2018 (EACEA 35/2017). Komisija je letos podprla za kar 25 % več projektov (lani v obeh kategorijah skupaj zgolj 81), še posebej manjšega obsega (lani samo 66), za katere je tokrat namenila več sredstev oz. za to kategorijo rezervirala ok. 40 % proračuna. Stopnja uspešnosti je zato višja – pri manjših projektih približno 20 % (lani 15,35 %) in pri večjih 18 % (lani 12,71 %).

Največ podprtih projektov je s področja uprizoritvenih umetnosti (63), in sicer gledališča (28), glasbe vključno z opero (24) in plesa (11). Sledijo projekti s področja kulturne dediščine (10), ki ji je bil letos namenjen tudi že omenjeni razpis ELKD, ter ostala področja: vizualne umetnosti (7), arhitektura (3), knjiga (3), ulična umetnost (3), digitalna umetnost (2) itd.
Največ izbranih projektov je kot svojo prednostno nalogo izbralo spodbujanje nadnacionalne mobilnosti (37), razvoj občinstev (28) ter izobraževanje in usposabljanje z namenom izboljšanja zmogljivosti sektorja (27). Ponovno sta na repu prioriteti, za katere sicer odločevalci verjamejo, da sta ključni za razvoj sektorja: digitalizacija (5 projektov) in novi poslovni modeli (4 projekti)!

Za štiri vodje projektov iz Slovenije 2,6 milijona EUR podpore

Skupna podpora EU, ki jo bodo prejele uspešne slovenske organizacije (tj. vodje projektov*), znaša 2,6 milijona EUR. Od tega 600.000 EUR za tri slovenske vodje manjših projektov in 2.000.000 EUR za vodjo večjega projekta. (*op. Podatkov o deležu podpore EU za slovenske partnerje projektov še nimamo.)

Slovenski prijavitelji (15) so uspeli s štirimi odobrenimi projekti, kar je glede na skupno podporo EU, ki so jo pridobili, primerljivo z uspehi iz prejšnjih let: razpis 2016 tri projekti s slovenskim vodjo (od tega en »velik«), 2014 in 2015 po štiri vodje, izstopajoče pa je bilo leto 2017 s kar sedmimi vodji projektov manjšega obsega. Letos je uspelo trem vodjem projektov manjšega obsega: Društvo slovenskih pisateljev, Zavod Projekt Atol in Ustanova Imago Sloveniae. Poleg tega pa je s prijavo v izredno zahtevni kategoriji projektov večjega obsega uspelo še Zavodu Bunker. Slednji – tako kot Društvo slovenskih pisateljev – sodeluje kar v dveh uspešnih projektih, v vlogi vodje in partnerja.

V podprtih projektih skupaj sodeluje 18 slovenskih organizacij, od tega 10 nevladnih organizacij in 8 javnih zavodov, s sedežem v Ljubljani, Mariboru, Piranu in Novi Gorici. Poleg štirih vodij k uspehu na razpisu prispeva še 16 slovenskih partnerjev:

– 9 partnerjev »malih« projektov (8): Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Mesto žensk, Občina Piran, Gledališče Glej, SNG Nova Gorica, Društvo slovenskih pisateljev, Mednarodni grafični likovni center, Druga godba, SNG Maribor
– 7 partnerjev »velikih« projektov (7): Lutkovno gledališče Ljubljana, Nomad Dance Academy Slovenija, ZRC SAZU, Moderna galerija, Plesni teater Ljubljana, Zavod Bunker, Zavod Kersnikova

Slovenski prijavitelji ponovno nadpovprečno uspešni

Čeprav je Komisija prejela prijave iz vseh upravičenih držav programa Ustvarjalna Evropa, prihajajo vodje 101 projekta iz le 23. držav (enako kot lani), med njimi tudi štiri iz Slovenije. Partnerji v teh projektih pa bodo spletli mrežo, ki se razprostira čez 41 držav članic programa.

Slovenija je ponovno, kot že vsa leta doslej, dosegla nadpovprečno, tokrat 27-odstotno uspešnost (lani celo 35 %), saj so bile izmed 15 oddanih prijav (12 za manjše in 3 za večje projekte) uspešne štiri, in sicer 3 projekti manjšega obsega in en večji projekt. V primerjavi z lanskim letom je bilo iz Slovenije oddanih kar 5 prijav manj, a je na ravni celotnega razpisa stopnja uspešnosti višja v obeh kategorijah.

Slovenski vodje in partnerji v 18 podprtih projektih z mednarodnimi povezavami v 26 državah

Med vsemi odobrenimi projekti (101) se 18 slovenskih organizacij pojavi v 18 podprtih projektih in sicer 20-krat, saj sta dve organizaciji (Zavod Bunker in Društvo slovenskih pisateljev) tako v vlogi vodje kot partnerja projekta. Slovenske organizacije skupaj ustvarjajo mednarodne povezave s partnerji iz 26 različnih držav! Letos največ sodelujejo s partnerji iz Hrvaške.

V vseh projektih sodeluje skoraj 600 evropskih organizacij (število različnih organizacij je manjše, saj se kar nekaj organizacij pojavi v več podprtih projektih): 397 organizacij je pri projektih manjšega in 186 organizacij pri projektih večjega obsega, prihajajo pa iz 41 različnih držav (lani 37).

Največ uspešnih prijaviteljev oz. vodij projektov v obeh kategorijah prihaja iz Italije (16 projektov), sledijo organizacije iz Francije (13), Združenega kraljestva (11), Nemčije (9), Belgije in Španije (6), Nizozemske, Avstrije in Hrvaške (5) ter Švedske, Slovenije in Češke (4). Po dva uspešna projekta imata Gruzija in Portugalska ter po enega Bosna in Hercegovina, Danska, Grčija, Madžarska, Irska, Luksemburg, Poljska, Srbija in Finska.

Zgolj osem izmed 41 upravičenih držav ima podprte projekte v obeh kategorijah, med njimi tudi Slovenija!

Kategorija 1 – PROJEKTI MANJŠEGA OBSEGA:
11 projektov in 12 slovenskih organizacij, od tega 3 vodje

V kategoriji malih projektov, ki prejmejo podporo EU v višini do 200.000 EUR, največ uspešnih prijaviteljev oz. vodij prihaja iz Italije (13), sledijo jim organizacije iz Velike Britanije (10), Francije in Nemčije (9) in nato Belgija, Nizozemska in Hrvaška (5), Španija in Švedska (4) ter Slovenija in Češka (3). Ostale uspešne države imajo po dva ali zgolj en projekt (AT, GE, PT, BIH, DK, GR, HU, IE, LU, PL in RS).

Izmed 12 prijav oddanih iz Slovenije so bile uspešne tri, ki prejmejo podporo EU v skupni višini 600.000 EUR. Sicer pa – kot vodja in partner – v 11. projektih manjšega obsega sodeluje 12 slovenskih organizacij (Društvo slovenskih pisateljev dvakrat – kot vodja in partner). Slovenski kulturni izvajalci največ sodelujejo s partnerji iz Hrvaške (7 partnerjev), Francije (5) ter Italije in Združenega kraljestva (4), partnerska mreža pa v okviru podprtih projektov seže kar v 19 različnih držav.

3 VODJE: Društvo slovenskih pisateljev / Ustanova Imago Sloveniae / Zavod Projekt Atol
9 PARTNERJEV: Druga godba / Društvo slovenskih pisateljev / Gledališče Glej / Mednarodni grafični likovni center / Mesto žensk / Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Občina Piran / SNG Maribor / SNG Nova Gorica

Kategorija 2 – PROJEKTI VEČJEGA OBSEGA:
7 projektov in 8 slovenskih organizacij, od tega en vodja

V kategorij projektov večjega obsega, ki prejmejo podporo EU v višini do 2.000.000 EUR, največ vodij prihaja iz Francije (4 projekti), sledijo jim organizacije iz Avstrije in Italije (3) ter Španije (2). Po en velik projekt so uspele pridobiti tudi organizacije iz Belgije, Češke, Finske, Slovenije in Velike Britanije.

Iz Slovenije so prispele 3 prijave, uspešna pa je bila ena, ki prejme podporo EU v višini 2.000.000 EUR. V skupaj 7. projektih sodelovanja večjega obsega sodeluje 7 slovenskih organizacij (Zavod Bunker dvakrat – kot vodja in partner). Slovenski kulturni izvajalci največ sodelujejo s partnerji iz Francije (9 partnerjev), Španije in Belgije (7) ter Nizozemske (6) in Italije in Romunije (5), partnerska mreža pa v okviru podprtih projektov seže kar v 24 različnih držav.

1 VODJA: Zavod Bunker
7 PARTNERJEV: Lutkovno gledališče Ljubljana / Moderna galerija / Nomad Dance Academy Slovenija / Plesni teater Ljubljana / Zavod Bunker / Zavod Kersnikova / ZRC SAZU

CED Slovenija iskreno čestita vsem uspešnim prijaviteljem!

 

SEZNAM PODPRTIH PROJEKTOV

– malega obsega (kategorija 1)

(1) Projekt: Read Me I am Yours; Društvo slovenskih pisateljev (vodja)
(2) Projekt: Feral Labs Network; Zavod Projekt Atol (vodja)
(3) Projekt: Voices of Minorities; Ustanova Imago Sloveniae (vodja)
(4) Projekt: MADE IN-Crafts and Design Narratives; Muzej za arhitekturo in oblikovanje (partner)
(5) Projekt: MusicaFemina – Women made Music; Mesto žensk (partner)
(6) Projekt: Les Orchestres Méditerranéens de musique populaire contemporaine dans le Réseau du Festival. Sete Sóis Sete Luas: dialogues et mobilités transnationales; Comune di Pirano / Občina Piran (partner)
(7) Projekt: ID : Babylon; partner: Gledališče Glej in SNG Nova Gorica (partnerja)
(8) Projekt: The Ulysses’ Shelter: building writers-in-residence network; Društvo slovenskih pisateljev (partner)
(9) Projekt: The Perennial Biennial; Mednarodni grafični likovni center (partner)
(10) Projekt: Jazz Connective; Druga godba (partner)
(11) Projekt: PORT OF DREAMERS; SNG Maribor (partner)

– velikega obsega (kategorija 2)

(1) Projekt: Create to Connect -> Create to Impact; Zavod Bunker (vodja), ZRC SAZU (partner)
(2) Projekt: MAPPING – A Map on the aesthetics of performing arts for early years; Lutkovno gledališče Ljubljana (partner)
(3) Projekt: Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe; Nomad Dance Academy Slovenija (partner)
(4) Projekt: Our Many Europes; Moderna galerija (partner)
(5) Projekt: Be SpectACTive!; PTL – Plesni teater Ljubljana (partner)
(6) Projekt: RESHAPE – Reflect, Share, Practice, Experiment; Zavod Bunker (partner)
(7) Projekt: European ARTificial Intelligence LabZavod Kersnikova (partner)

 

Več o rezultatih na EACEA, tj. rezultati razpisa, vključno s partnerji / Selection results – including partners:
Category 1: smaller scale cooperation projects – 2018
Category 2: larger scale cooperation projects – 2018

Tukaj več o rezultatih razpisa za projekte sodelovanja, ki se navezujejo na ELKD 2018 (EACEA 35/2017).