O Ustvarjalni Evropi

Seznam

Kaj je Ustvarjalna Evropa?

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027 in je vodilni in edini instrument EU, namenjen podpori evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Sredstva EU so namenjena ukrepom, ki krepijo kulturno raznolikost ter se odzivajo na potrebe in izzive kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Program bo prispeval k okrevanju teh sektorjev, krepitvi njihovih prizadevanj za dvig digitalizacije, varstva okolja, odpornosti in vključevanja.

Ustvarjalno Evropo 2021–2027 sestavljajo trije programski sklopi:

  • KULTURA za vsa kulturno-umetniška področja, npr. uprizoritvene umetnosti, vizualne in intermedijske umetnosti, kulturna dediščina, knjiga, arhitektura, oblikovanje itd.;
  • MEDIA za filmski in avdiovizualni sektor;
  • Medsektorski sklop, ki vključuje tudi sektor novičarskih medijev.

POMNITE: Vsi RAZPISI Ustvarjalna Evropa za sofinanciranje projektov so dostopni na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). Prosimo, da informacije o aktualnih razpisih preverite na FTOP. Postopek v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu FTOP.

Komu je program namenjen in zakaj?

Ciljna skupina so vsi kulturni in ustvarjalni sektorji (KUS), tj. tisti, katerih dejavnosti vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, umetniška ali druga ustvarjalna izražanja, ter povezane dejavnosti, glej Uredbo EU št. 2021/818, čl. 2.

Komu je uspelo, lahko preverite na platformi Evropske komisije, kjer so dostopne informacije o financiranih projektih. CED Slovenija pa tukaj popisuje podrte projekte s slovensko udeležbo v projektih Ustvarjalna Evropa.

Kdo lahko sodeluje?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu:

  • države članice EU (27),
  • določene tretje države* ali regije (dvostranski ali večstranski ukrepi sodelovanja) in
  • mednarodne organizacije (UNESCO, Svet Evrope, OECD, WIPO).
    *Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.

Kdo upravlja in izvaja program?

Program upravljata in izvajata Evropska komisija in Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA). Skupna sredstva za program Ustvarjalna Evropa (2021–2027) so ocenjena v višini 2,44 milijarde EUR.

Centri Ustvarjalne Evrope v sodelujočih državah, med njimi tudi CED Slovenija, zagotavljajo informacije o programu, omogočajo sodelovanje z organizacijami v drugih državah in pomagajo prosilcem oblikovati njihove projekte.

Želite izvedeti več?

Prelistajte publikacijo Ustvarjalna Evropa 2021–2027 (.pdf), ki je izšla pri Motovili in vključuje “abc” informacije o EU programu financiranja, komu je uspelo iz Slovenije in kako vam lahko pomaga CED Slovenija. Če želite natisnjeno izvedbo publikacije, nam pišite na info[at]ced-slovenia.eu.

Spletna stran Ustvarjalna Evropa za odkrivanje vseh priložnosti in platforma z rezultati za več informacij o financiranih projektih.

Promocijski letak programa.

Uredba (EU) 2021/818 EP in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.