Kroženje evropskih leposlovnih del

Seznam

Razpis KULTURA Kroženje evropskih literarnih del (LIT) založnikom ponuja sredstva za prevajanje, promocijo in distribucijo svežnja leposlovnih del iz in v upravičene jezike. Paket mora vključevati vsaj 5 upravičenih leposlovnih del.

Glavni cilji:

  • Krepitev nadnacionalnega kroženja.
  • Doseganje novih občinstev.
  • Krepitev konkurenčnosti knjižnega sektorja.

Max dolžina projekta: 36 mesecev.
(Možnost prijave posamično ali kot konzorcij iz najmanj 2 upravičenih organizacij.)

Obseg projekta in število knjig za prevajanje:

  • Majhen obseg: od 5 do 10 knjig. Podpora EU znaša do 100.000 EUR oz. največ 60 % sofinanciranje.
  • Srednji obseg: od 11 do 20 knjig. Podpora EU znaša do 200.000 EUR oz. največ 60 % sofinanciranje.
  • Velik obseg: vsaj 21 knjig. Podpora znaša do 300.000 EUR oz. največ 60 % sofinanciranje.

Pogostost objave razpisa: vsako leto.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).