Vsebine

Seznam

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa se osredotoča na ukrepe z močno evropsko dodano vrednostjo, in sicer s spodbujanjem

  • čezmejnega sodelovanja med producenti in razvijalci vsebin;
  • inovacij na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije.

Shema financiranja VSEBINE – Content Cluster spodbuja sodelovanje in inovacije pri ustvarjanju in produkciji visokokakovostnih del. Osrednji cilj je povečanje zmogljivosti AV producentov in izboljšati konkurenčnost AV sektorja.

RAZPISI Ustvarjalna Evropa MEDIA:

  • Razvoj evropskih ko-produkcij (CODEV): Sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji za razvoj enega AV dela z mednarodnim potencialom. Do podpore je upravičen konzorcij, ki ga sestavljata vsaj dve produkcijski hiši iz dveh držav članic programa. Podpora EU znaša za posameznega partnerja največ 60.000 oz. 100.000 EUR v primeru visokoproračunskih TV serij. Pogostost objave razpisa: vsako leto.
  • Razvoj (mini) skupine AV projektov (DEVMINISLATE): Samo za producente iz držav z nizko produkcijsko močjo za razvoj skupine dveh do treh AV del z mednarodnim potencialom. Do podpore so upravičeni samostojni prijavitelji iz držav članic z nizko AV zmogljivostjo, vključno s Slovenijo. Podpora EU znaša od 60.000 do 310.000 EUR EUR na projekt. Pogostost objave razpisa: vsako leto.
  • Razvoj skupine AV projektov (DEVSLATE): Podpora za razvoj skupine treh do petih AV del z mednarodnim potencialom. Do podpore so upravičeni samostojni prijavitelji. Podpora EU znaša od 90.000 do 510.000 EUR na projekt. Pogostost objave razpisa: vsako leto.
  • Razvoj videoiger & XR vsebin (DEVVGIM): Podpora za razvoj videoiger in XR vsebin, ki lahko dosežejo svetovno občinstvo. Do podpore, ki znaša največ 150.000 EUR na projekt, so upravičeni samostojni prijavitelji. Pogostost objave razpisa: vsako leto.
  • Produkcija TV in spletnih vsebin (TVONLINE): Podpora za evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem okolju, in sicer za razvoj in produkcija AV projektov z mednarodnim potencialom. Do podpore so upravičeni samostojni prijavitelji ali partnerski konzorciji. Podpora EU znaša od 300.000 do 2.000.000 EUR na projekt. Pogostost objave razpisa: vsako leto.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).