Usposabljanje & povezovanje

Seznam

MEDIA usposabljanje

Ustvarjalna Evropa – MEDIA zagotavlja možnosti mednarodnega strokovnega usposabljanja za več tisoč zainteresiranih udeležencev s sofinanciranjem več kot 50 programov letno. Programi zagotavljajo usposabljanja na naslednjih področjih: razvoj scenarijev in projektov, animacija in dokumentarni filmi, upravne, pravne in finančne zadeve, trženje in distribucija, promocija in prikazovanje, inovativni poslovni modeli in digitalne tehnologije ipd.

Informacije o usposabljanjih, ki jih trenutno podpira program Ustvarjalna Evropa MEDIA so dostopne na povezavi creative-europe-media.eu. Prelistajte tudi brošuro Get trained! #2023-2024: Ustvarjalna Evropa MEDIA ponuja kar 77 usposabljanj za različne profile sodelavcev v avdiovizualni industriji.

Če želite biti obveščeni o aktualnih rokih za prijave in drugih priložnostih za usposabljanje in povezovanje, vas vabimo k prijavi in spremljanju mesečnih e-novic #CEDilke!

MEDIA povezovanje

Ustvarjalna Evropa – MEDIA letno nameni več milijonov evrov za podporo filmskim tržnicam, spletnim orodjem in promocijskim dogodkom za navezovanje stikov ter spodbujanju razvoja, promocije in distribucije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ter projektov, ki slonijo na digitalnih rešitvah.

Poseben mehanizem podpore MEDIA je namenjen koprodukcijskim fondom za spodbujanje koprodukcij med producenti iz Evrope in izven nje.

Spremljajte tudi Evropski filmski forum (EFF)Več informacij tukaj.