AV politike

Seznam

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa se osredotoča na ukrepe z močno evropsko dodano vrednostjo, in sicer s spodbujanjem

  • čezmejnega sodelovanja med producenti in razvijalci vsebin;
  • inovacij na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije.

Shema financiranja AV POLITIKE – Policy support cluster spodbuja skupni evropski pristop h glavnim vprašanjem avdiovizualne politike, kar je bistvenega pomena za utrditev enotnega evropskega avdiovizualnega trga.