Evropske mreže

Seznam

Razpis KULTURA Evropske mreže (NET) omogoča podporo za evropske mreže s področja kulture.

Glavni cilj:

Krepitev zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev pri spodbujanju talentov, premagovanju skupnih izzivov, ustvarjanju inovacij.

Max dolžina projekta: 3 ali 4 leta.

Obseg projekta in sodelujoče države:

Reprezentativne mreže in večdržavne mreže na osnovi članstva. Podpora znaša do 825.000 EUR (skupaj 3 leta) oz. največ 80 % sofinanciranje.

Pogostost objave razpisa: 2021 in 2023.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).
Seznam 37 evropskih mrež, ki jih podpira EU, je dostopen na spletu Evropske komisije tukaj.