Občinstva

Seznam

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa se osredotoča na ukrepe z močno evropsko dodano vrednostjo, in sicer s spodbujanjem

  • čezmejnega sodelovanja med producenti in razvijalci vsebin;
  • inovacij na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije.

Shema financiranja OBČINSTVAAudience Cluster podpira inovativne načine razvoja občinstva in promocije AV del.

RAZPISI Ustvarjalna Evropa MEDIA:

  • Razvoj občinstev in filmska vzgoja (AUDFILMEDU): Spodbujanje zanimanja (mladih) občinstev za evropska AV dela in filmsko dediščino prek inovativnih in/ali spletnih mednarodnih filmsko-izobraževalnih pobud. Do prijave so upravičeni samostojni prijavitelji in partnerski konzorciji. Najvišji znesek dodeljenih sredstev ni omejen. Pogostost objave razpisa: vsaki dve leti [naslednji razpis v 2025].
  • Evropski filmski festivali (FEST) in mreže festivalov (FEST): Podpora za filmske festivale, ki prikazujejo velik delež evropskih AV del in ponujajo priložnosti za razvoj občinstev. Do prijave so upravičeni samostojni prijavitelji, ki lahko za posamezno edicijo festivala (odvisno od števila evropskih filmov v programu) prejmejo od 19.000 do 75.000 EUR. Podpora je na voljo tudi za skupne dejavnosti mrež tovrstnih festivalov. Pogostost objave razpisa FEST: vsaki dve leti [naslednji razpis v 2025].
  • Platforme videa na zahtevo: Podpora dejavnostim za izboljšanje konkurenčnosti in vidnosti evropskih platform videa na zahtevo, ki ponujajo velik delež evropskih AV del. [Naslednji razpis ob objavljen v letu 2024].
  • Filmi na poti (FILMOVE): Podpora za mednarodno distribucijo novejših evropskih AV del pod koordinacijo mednarodnih prodajnih zastopnikov, ki so tudi edini upravičeni (samostojni) prijavitelji. Distribucijska podjetja, pristojna za distribucijo filmov na območju Slovenije, na razpisu lahko sodelujejo le v vlogi partnerjev (t. i. third parties) nosilcev projekta in niso neposredni prejemniki finančne podpore EU, ampak jim sredstva dodeli nosilec projekta. Finančna podpora za partnerska distribucijska podjetja je omejena na 70 % stroškov promocije in oglaševanja filma na določenem območju.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).