Okoljska trajnost

Seznam

Kultura ima ključno vlogo pri zelenem prehodu na področju ozaveščanja, učenja, komunikacije in izmenjave znanja ter dobre prakse. Kulturni in ustvarjalni sektorji lahko s svojo vsebino, delovanjem in izvajanjem (evropskih) projektov prispevajo spodbuditi zeleno miselnost. Organizacije, ki kandidirajo na razpisih Ustvarjalne Evrope bodo dolžne ob prijavi predložiti tudi t. i. zeleno strategijo.

Na spletnem mestu CED Slovenija z vami delimo relevantne informacije, ki so vam lahko v pomoč pri trajnostnem (so)delovanju v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih.

  • Uporabne zelene prakse so vključene v mesečne e-novice #CEDilke.
  • Oglejte si zelene zgodbe Ustvarjalna EvropaGreen Creative Europe Stories, ki se osredotočajo na dobre prakse za (bolj) trajnostno mednarodno (so)delovanje in mobilnost v kulturi.
  • Spremljajte aktivnosti zavoda Motovila, ki spodbuja k strukturirani izmenjavi informacij in preverjenih praks, skupnih izzivov in priložnosti za spodbujanje vključevanja trajnostnih vidikov v delovanje organizacij v kulturi.

Ozelenitev Ustvarjalne Evrope

Ustvarjalna Evropa vključuje nabor smernic, ukrepov, priporočil in tudi meril ocenjevanja projektov, s katerimi sledi evropskemu zelenemu dogovoru kot eni od političnih prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2019–2024. In »glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, in doseganje ciljev ZN za trajnostni razvoj, je namen Programa prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in k doseganju skupnega cilja, da bi se 30 % proračunskih odhodkov Unije namenilo podnebnim ciljem.« je zapisano v Uredbi o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.

Evropska komisija je objavila študijo o tem, kako lahko program Ustvarjalna Evropa prispeva k zelenem prehodu (2023), ki vključuje smernice za prijavitelje in prejemnike sredstev ter priporočila za spremljanje in ocenjevanje zelenih vidikov projektnih predlogov. Poleg tega so pripravili pregled dobrih praks preteklega programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Komisija je leta 2022 objavila tudi publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization, s projekti sodelovanja, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije kot so evropski zeleni dogovor, enakost spolov in digitalni prehod.

Od leta 2020 Komisija promovira Novi evropski Bauhaus, okoljski, gospodarski in kulturni projekt, katerega cilj je združiti zasnovo, trajnostnost, vključenost, cenovno dostopnost in naložbe, da bi lažje uresničili evropski zeleni dogovor.