Poslovanje

Seznam

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa se osredotoča na ukrepe z močno evropsko dodano vrednostjo, in sicer s spodbujanjem

  • čezmejnega sodelovanja med producenti in razvijalci vsebin;
  • inovacij na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije.

Shema financiranja POSLOVANJE – Business Cluster spodbuja poslovne inovacije, distribucijo in razvoj talentov. Distributerji in prodajni zastopniki, ter ključne tržne pobude in pobude za mreženje bodo deležne ciljno usmerjene podpore, da se okrepi čezmejno sodelovanje, učenje in izmenjava znanja.

RAZPISI Ustvarjalna Evropa MEDIA:

  • Inovativna orodja in poslovni modeli (INNOVBUSMOD): Izboljšanje prepoznavnosti in dostopnosti evropskih AV del ter večanje filmskih občinstev v digitalnem okolju. Podpora je na voljo tudi za razvoj orodij za okolju prijaznejši AV sektor. Do prijave so upravičeni samostojni prijavitelji in partnerski konzorciji. Podpora znaša največ 70 % celotne vrednosti projekta. Zgornje omejitve pri višini zneska podpore ni.
  • Podpora za distributerje evropskih filmov (FILMDIST): Podpora uspešnim distribucijskim podjetjem za nadaljnje vlaganje v tržne dejavnosti mednarodne promocije, tj. naložbe, odkup, oglaševanje, in za novejše evropske filme v kinematografih in na spletu. Do podpore so upravičeni samostojni prijavitelji. Najvišji znesek podpore: 1.000.000 EUR na projekt.
  • Dostop do AV trgov in dogodki za mreženje: Dejavnosti poslovnega (B2B) mreženja in promocije AV talentov za pospeševanje razvoja in distribucije mednarodnih koprodukcij in AV sektorja na sploh. [Naslednji razpis ob objavljen v letu 2024].
  • Razvoj in usposabljanje AV talentov: Podpora dejavnostim usposabljanja za večanje zmogljivosti evropskih AV ustvarjalcev. V ospredju je pridobivanje podjetniških spretnosti, digitalnih veščin in podatkovne analitike, internacionalizacije, trženja, promocije in razvoja občinstev, obnove filmske dediščine ter trajnostnih oz. »zelenih« poslovnih modelov. [Naslednji razpis ob objavljen v letu 2025].
  • Podpora za prodajne zastopnike evropskih filmov (FILMSALES): Podpora je namenjena uveljavljenim prodajnim zastopnikom in deluje kot spodbuda za pospeševanje kroženja evropskih AV del ter dvig njihovega komercialnega potenciala v več evropskih državah.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).