Evropske platforme

Seznam

Razpis KULTURA Evropske platforme (PLAT) omogoča podporo za evropske kulturne organizacije.

Glavni cilj:

Dvig prepoznavnosti in kroženja evropskih uveljavljajočih se umetnikov in del zunaj njihovih meja.

Max dolžina projekta: 3 ali 4 leta.

Obseg projekta in sodelujoče države:

1 vodja platforme in vsaj 11 članskih organizacij iz najmanj 12 sodelujočih
držav. Podpora EU znaša do 2.100.000 EUR (skupaj 3 leta) oz. največ 80 % sofinanciranje.

Pogostost objave razpisa: 2021 in 2023.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).

Seznam evropskih platform, ki jih je podprla Evropska komisija na razpisu za leto 2021, je dostopen tukaj.