NEWS media

Seznam

Ker je pandemija močno prizadela sektor novičarskih medijev in glede na vse večje izzive, ki jih prinašajo dezinformacije in spremembe ustvarjanja prihodkov, je Evropska komisija decembra 2020 začela izvajati pobudo NEWS kot del širšega načrta za pomoč avdiovizualnemu in medijskemu sektorju pri okrevanju. Pobuda NEWS združuje več instrumentov financiranja, tudi nepovratna sredstva za projekte sodelovanja medijev.

Ustvarjalna Evropa omogoča finančna sredstva sektorju novičarskih medijev (NEWS media) za spodbujanje medijske pismenosti, pluralizma in svobode medijev ter za dejavnosti, ki sektorju pomagajo pri prilagajanju na strukturne in tehnološke spremembe, s katerimi se sooča. Skupna podpora za EU sektor novičarskih medijev v okviru programa Ustvarjalna Evropa predstavlja 3 % vseh sredstev za obdobje 2021–2027.

Letni razpisi za zbiranje predlogov v okviru programa Ustvarjalna Evropa podpirajo npr. partnerstva medijskih organizacij, ki želijo izmenjevati dobre poslovne prakse ali izvajati skupne novinarske projekte.

Več informacij na spletni strani Evropske komisije Culture & Creativity. Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).

Več o priložnostih financiranja EU v letaku (.pdf) in spletni strani Evropske komisije.