Mreža CED

Seznam

V vsaki sodelujoči državi so na voljo centri Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Desks) za vprašanja, pomoč v zvezi s programom in sodelovanje z organizacijami v drugih državah.

Dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija) izvaja zavod MOTOVILA .
CED Slovenija je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa. Prevrite, kako vam lahko pomagamo?

Centri Ustvarjalna Evropa:

  • zagotavljajo informacije o programu Ustvarjalna Evropa in ga promovirajo v svoji državi;
  • pomagajo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v zvezi s programom in zagotavljajo osnovne informacije o drugih možnostih podpore EU;
  • spodbujajo čezmejno sodelovanje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih;
  • zagotavljajo pomoč v zvezi s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji v sodelujočih državah;
  • podpirajo Komisijo pri zagotavljanju ustreznega obveščanja in razširjanja rezultatov in učinkov programa;
  • sporočajo in razširjajo informacije o dodeljenih sredstvih in rezultatih v sodelujoči državi.

Seznam vseh centrov CED je dostopen tukaj.