Mreža CED

Seznam

V vsaki sodelujoči državi so na voljo centri Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Desks) za vprašanja, pomoč v zvezi s programom in sodelovanje z organizacijami v drugih državah.

Dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija) izvaja zavod MOTOVILA ob podpori Ministrstva za kulturo RS in Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo ter Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije. CED Slovenija je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa. Preverite, kako vam lahko pomagamo.

Motovila je v vlogi CED Slovenija aktivna članica evropske mreže nacionalnih Centrov Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Desks – CED), ki delujejo v 40 evropskih državah, in članica skupnosti mrež oz. kontaktnih točk Evropske komisije, ki delujejo v Sloveniji.

Centri Ustvarjalna Evropa:

  • zagotavljajo informacije o programu Ustvarjalna Evropa in ga promovirajo v svoji državi;
  • pomagajo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v zvezi s programom in zagotavljajo osnovne informacije o drugih možnostih podpore EU;
  • spodbujajo čezmejno sodelovanje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih;
  • zagotavljajo pomoč v zvezi s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji v sodelujočih državah;
  • podpirajo Komisijo pri zagotavljanju ustreznega obveščanja in razširjanja rezultatov in učinkov programa;
  • sporočajo in razširjajo informacije o dodeljenih sredstvih in rezultatih v sodelujoči državi.

Seznam vseh centrov CED je dostopen tukaj.