Evropski projekti sodelovanja

Seznam

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja (COOP) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti.

Glavni cilji:

 • Krepitev nadnacionalnega ustvarjanja in kroženja evropskih del in umetnikov.
 • Krepitev sposobnosti za inovacije ter ustvarjanje delovnih mest in rasti.

Max dolžina projekta: 48 mesecev.

Obseg projekta in sodelujoče države:

 • Majhen obseg (COOP-1): najmanj 3 partnerji iz najmanj 3 sodelujočih držav.
  Podpora EU znaša do 200.000 EUR oz. največ 80 % sofinanciranje.
 • Srednji obseg (COOP-2): najmanj 5 partnerjev iz najmanj 5 sodelujočih držav
  Podpora EU znaša do 1.000.000 EUR oz. največ 70 % sofinanciranje.
 • Velik obseg (COOP-3): najmanj 10 partnerjev iz najmanj 10 sodelujočih držav.
  Podpora EU znaša do  2.000.000 EUR oz. največ 60 % sofinanciranje.

Pogostost objave razpisa: vsako leto.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Portal (FTOP).