Projekti sodelovanja 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 32/2017 
Rok
četrtek, 18. januar 2018 rezultati

Rezultati za rok 18. januar 2018

Na razpis za leto 2018 je prispelo skoraj 500 upravičenih prijav, od tega 15 iz Slovenije. Skupaj je bil izbran 101 projekt iz 23 različnih držav, za katere bo Ustvarjalna Evropa namenila skoraj 41,5 milijona EUR. Med njimi so štirje projekti pod slovenskim vodstvom s skupno podporo 2,6 milijona EUR. Poleg tega v odobrenih projektih sodeluje še 16 slovenskih partnerjev. VEČ.

Redni letni razpis Kultura za projekte sodelovanja omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 48 mesecev skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti, in sicer v dveh kategorijah:

Kategorija 1 – projekti sodelovanja manjšega obsega: partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta.
Kategorija 2 – projekti sodelovanja večjega obsega: partnerstvo vključuje najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav (vodja in 5 partnerjev), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 2 milijona EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Skupna vrednost razpisa znaša 40 milijonov EUR, od tega je 15,2 milijona (38 %) namenjenih podpori projektom sodelovanja manjšega obsega.
Vodja projekta lahko v okviru tega razpisa prijavi le en projekt – ali v Kategoriji 1 ali v Kategoriji 2.

Glavne spremembe (v primerjavi z razpisom za projekte sodelovanja 2017):
– Samo vodje projektov morajo izkazati, da obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti.
– Med upravičenimi državami po novem še Tunizija.
– Projektne aktivnosti se ne smejo pričeti pred majem 2018 (kategorija 1) oz. junijem 2018 (kategorija 2).
– Spremenjen je način izplačila podpore EU vodjem projekta:
*Kategorija 1: prvi obrok izplačila v višini 70 % vrednosti projekta in 30 % po zaključku projekta.
*Kategorija 2: prvi obrok izplačila v višini 40 % vrednosti projekta, drugi obrok 40 % in 20 % po zaključku projekta.

Razpis EACEA 32/2017 je objavljen na spletu EACEA tukaj.
Kratek povzetek razpisa (Kategorija 1 in 2): EACEA (angl.).
Smernice razpisa (v celoti): EACEA (angl.).