Tunizija uradno v Ustvarjalni Evropi

/
Avgusta 2017 je Tunizija zaključila svoj notranji postopek ratifikacije pristopa k sodelovanju pri programu Ustvarjalna Evropa in o tem tudi obvestila Evropsko komisijo. Tunizija je po ratifikaciji sporazuma prva afriška država, ki je postala članica programa Ustvarjalna Evropa.

tunisia-welcome-newsTunizija je že 11. maja 2017 podpisala sporazum s Komisijo o sodelovanju v programu Ustvarjalna Evropa, avgusta letos pa končala postopek ratifikacije. Tunizijske organizacije bodo od 1. januarja 2018 polnopravno sodelovale v podprogramu Kultura. Pomeni, da lahko prijavitelji na razpis za projekte sodelovanja 2018 v partnerstvo vključite tudi tunizijske organizacije. Podprogram MEDIA pa bo le deloma dostopen, in sicer shema za usposabljanje, festivale, razvoj občinstva in dostop do trgov.

V podprogramu Kultura kot tudi MEDIA že polnopravno sodelujejo Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Srbija. Gruzija, Moldavija in Ukrajina pa enakovredno sodelujejo le v podprogramu Kultura, podprogram MEDIA je le deloma dostopen (enako kot pri Tuniziji).

Program Ustvarjalna Evropa namreč omogoča sodelovanje tudi t. i. tretjim državam, ki niso članice EU (Uredba št. 1295/2013, člen 8). Aktualen seznam (gl. različico 21. 8. 2017) upravičenih držav je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA.