Novice

Publikacija Ustvarjalna Evropa: enakost spolov, zeleni dogovor in digitalizacija

Evropska komisija je objavila novo publikacijo “Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization”, s projekti sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije.

Publikacija ponuja pregled, kako so projekti sodelovanja Kultura, ki so prejeli podporo Ustvarjalne Evrope med letoma 2014 in 2020, obravnavali katero izmed treh političnih prednostnih nalog Evropske komisije, tj. evropski zeleni dogovor, enakost spolov in digitalni prehod.

Predstavljeni projekti dokazujejo, kako je kulturni sektor že sedaj v celoti usklajen s političnimi prednostnimi nalogami Komisije, ki si prizadevajo za enakost spolov, prispevek k okoljski trajnosti in digitalizaciji. Predstavljeni primeri se osredotočajo na to, kako lahko umetnost in kulturne dejavnosti ponudijo prostor za razvoj opolnomočenega državljanstva in opremijo sektor z orodji za oblikovanje inovativnih in kritičnih pristopov za reševanje teh vprašanj.

Do publikacije lahko dostopate na povezavi tukaj.
Več o političnih prednostnih nalogah Komisije tukaj.
Več o razpisih Ustvarjalna Evropa za leto 2022 tukaj.

Primeri dobrih praks projektov s slovensko udeležbo

Enakost spolov:
Not Yet Written Stories (SCCA–Ljubljana)
Women on womenMusica FeminaPerforming gender (Mesto žensk)
Wom@arts (Umetnostna galerija Maribor)
MoMoWo (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU)

Digitalizacija:
In/visible cities (PiNA)
MAPS – Mapping and Archiving Public Spaces (MoTA)
Numeric´s Art Puppetry Project (Lutkovno gledališče Ljubljana)
European Artificial Intelligence Lab (Kersnikova)
BITE (TiPovej!, Mladi zmaji)
EODOPEN – eBooks-On-Demand (NUK)
MUS.NET (RIS Dvorec Rakičan)
On the Fly (Ljudmila)

Evropski zeleni dogovor:
Changing Weathers (Projekt Atol, Ljudmila)
Green Revisited (Projekt Atol)
European Artizen Initiative (ProstoRož)
Imagine 2020 (2.0)ACT – Art Climate Transition (Bunker)
Creative Climate Leadership (PiNA)
Taking Care (Slovenski etnografski muzej)
Footprints (Druga godba)
Human Cities (Urbanistični inštitut RS)