Podprti projekti

Seznam

TOMATO: The Original Museum Available To Overall

Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport (Partner), TOMATO: The Original Museum Available To Overall (Partner), ABAKKUM Piran, zavod za krajino, kulturo in umetnost (Partner)

Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport

(Partner) Log pri Brezovici

Vsi projekti slovenskega producenta

TOMATO: The Original Museum Available To Overall

(Partner) Projekt TOMATO je namenjen spodbujanju transnacionalne distribucije ustvarjalnih, kulturnih in umetniških vsebin ter povečanju konkurenčnosti in gospodarskega potenciala tega sektorja. Zlasti želi povečati angažiranost občinstva in socialno vključenost javnosti v situacijah družbene, ekonomske in kulturne marginalizacije ter izboljšati učne sposobnosti otrok z inovativnim izobraževalnim orodjem za vključevanje občinstva. Projekt bodo sestavljale naslednje aktivnosti: raziskave, načrtovanje in izdelava inovativnega Tomato orodja, usposabljanje izdelovalcev in deležnikov, testiranje in zbiranje povratnih informacij. Ta Tomato Kit – hrana za razmislek  bo sestavljen iz izkustvenega orodja, ki posreduje kulturne vsebine, povezane z določeno evropsko muzejsko dediščino, tako fizično kot digitalno (spletna aplikacija in družbeni mediji). To orodje bo rezultat sodelovanja 16 projektnih partnerjev, ki so potrebni tudi za testiranje in validacijo produkta ter izobraževalne metode preko uporabniškega testiranja in evalvacije delovanja orodja.
Zavod ŠKRATELJC deluje kot skupina ustvarjalcev, umetnikov, raziskovalcev in strokovnjakov z različnih področij (pedagogi, eksperimentalni arheologi, umetnostni zgodovinarji, oblikovalci...). Posebej se bo osredotočil na posredovanje znanja otrokom na stičišču kulture in narave. Epidemija nas je naučila, da mora kulturni sektor postati bolj odporen in odziven na krize. Zato bo Zavod ŠKRATELJC pozornost namenili temu, kako TOMATO kit razviti tako, da bo uporaben tudi za kulturne vsebine na prostem in da bo mogoče z njim posredovati ne le kulturne in umetniške vsebine, temveč tudi znanost, naravo in šport.

ABAKKUM Piran, zavod za krajino, kulturo in umetnost

(Partner) Piran

Vsi projekti slovenskega producenta

Tuji producenti pri podprtem projektu

 • Koinoniki Anaptyksi Neon / K.A.NE. (leader)

  Grčija (EU)
 • iShowroom (partner)

  Češka republika (EU)
 • SURRENDER MEDIA SOLUTIONS (partner)

  Belgija (EU)
 • CreativePlus NGO (partner)

  Romunija (EU)
 • Udruga “ISTARSKO – EKOMUZEJ IZ VODNJANA” (partner)

  Hrvaška (EU)
 • National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve (partner)

  Ukrajina
 • SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (partner)

  Češka republika (EU)
 • HANDS ON! INTERNATIONALE VEREINIGUNG FUR KINDER IN MUSEEN (partner)

  Avstrija (EU)
 • VENETIAN CLUSTER SRL (partner)

  Italija (EU)
 • Gruppo Pleiadi soc. coop. soc. (partner)

  Italija (EU)
 • Kallitechnio (partner)

  Grčija (EU)