Novice

Slovenski ustvarjalci uspešno vstopili v novo obdobje Ustvarjalne Evrope

Motovila s ponosom obvešča o odličnih rezultatih predstavnikov slovenskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev na prvih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (2021–2027), ki so bili izpeljani v letu 2021.

Evropska unija je na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2021 podprla 59 evropskih projektov, v katerih sodeluje 57 slovenskih organizacij. Nekatere so vključene v več projektov, tako da skupna vrednost 70 pridobljenih podpor EU znaša 9,7 milijona EUR. Slovenske organizacije so ustvarile več kot 230 mednarodnih kulturnih povezav. Anja Mugerli je za delo Čebelja družina prejela nagrado EU za književnost EUPL.

Ob zaključku leta 2022 Motovila obvešča šele o rezultatih razpisov za leto 2021 zato, ker je Evropska komisija spremenila razpisni postopek, vključno s sistemom sklepanja pogodb in obveščanja o rezultatih. Nacionalni centri CED namreč lahko javnost obveščajo o rezultatih in promovirajo podprte projekte šele, ko so med Evropsko komisijo in prejemniki podpore sklenjene vse pogodbe. Za razpise 2021 se je ta postopek zaradi dodatnih zamud pri lansiranju nove generacije Ustvarjalne Evrope še dodatno zavlekel in šele zdaj je končno nastopil trenutek, ko lahko veseli in ponosni razglasimo, da tudi v aktualno sedemletno obdobje slovenska kultura in film vstopata z odlično popotnico.

Slovenija odlična na razpisih Ustvarjalne Evrope za leto 2021

Na razpisih Ustvarjalna Evropa za leto 2021 je uspešno kandidiralo 57 slovenskih organizacij, ki izvajajo 59 evropskih projektov v vseh treh sklopih programa KULTURA, MEDIA in Medsektorski sklop. Ker nekatere organizacije sodelujejo v več projektih, naštejemo skupaj 70 podpor v skupni višini 9,7 milijona evrov. Nov sistem evidentiranja rezultatov omogoča večjo transparentnost, saj se podpora EU določa za vsako sodelujočo organizacijo in ne zgolj na ravni podprtih projektov. To pomeni, da se je na razpisih 2021 steklo iz evropske malhe skoraj 10 milijonov evrov v podporo slovenskemu kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem.

Podobno kot v obdobju 2014–2020 je tudi v letu 2021 med uspešnimi največ zasebnih organizacij (43), od tega velika večina nevladnih organizacij (33) in 10 podjetij, manjše pa je število javnih zavodov (14), ki sodelujejo v projektih s podporo Ustvarjalne Evrope.

Podobno kot v preteklih letih ima večina organizacij sedež v Ljubljani (43). Hkrati opažamo, da je uspešnih vse več organizacij s sedežem izven centra države. Na razpisih 2021 npr. v naslednjih slovenskih mestih in krajih: Maribor (3), Piran (2), Celje, Dob, Izola, Log pri Brezovici, Medvode, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Slovenj Gradec.

Med posameznimi sektorji je glede na prejšnje obdobje, ko so bile po številu podpor EU na prvem mestu uprizoritvene umetnosti, z razpisi 2021 v ospredje stopilo področje knjige. Sledijo film in avdiovizualno področje ter uprizoritvene umetnosti, med katerimi je vse bolj zastopano področje glasbe. Če pa preverimo, kako je po sektorjih porazdeljena višina podpore EU, na vrhu lestvice prevladujeta področji knjige ter arhitektura in oblikovanje, k čemer v veliki meri prispevata podpori za dve evropski platformi, in sicer pesniške Versopolis (Beletrina) in arhitekturne LINA (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani). Na tretjem mestu glede na višino podpore EU sledijo uprizoritvene umetnosti.

In še rezultati po posameznih sklopih Ustvarjalne Evrope …

KULTURA: 40 projektov – 5,4 milijona EUR za 38 organizacij [več o rezultatih KULTURA tukaj]
MEDIA: 18 projektov – 1 milijon EUR za 16 organizacij [več o rezultatih MEDIA tukaj]
Medsektorski sklop: 1 projekt – skoraj pol milijona EUR za 3 organizacije [več o rezultatih MS tukaj]

Slovenija v Ustvarjalni Evropi – »LETNIK 2021«: 57 organizacij v 59 podprtih projektih:

Kultura             ABAKKUM Piran, zavod za krajino, kulturo in umetnost
MS                     ADD d.o.o.
MEDIA             Arsmedia d.o.o.
MEDIA             Art kino mreža Slovenije
MS                     Art Rebel 9 d.o.o.
Kultura             Audibook d.o.o.
Kultura             Beletrina, zavod za založniško dejavnost [2 projekta]
Kultura             BSA, kulturno društvo
MEDIA             Cankarjev dom
Kultura             CONA, zavod za procesiranje sodobne umetnosti
MEDIA             Cvinger film, zavod za kulturne dejavnosti
MEDIA             December, zavod za kulturne dejavnosti
Kultura             Društvo slovenskih pisateljev [2 projekta]
MEDIA             Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta
Kultura             Družina umetnosti Narobov
MEDIA             DSAF – Društvo slovenskega animiranega filma [2 projekta]
Kultura             Fakulteta za arhitekturo UL
Kultura             Forum Ljubljana
Kultura             Gledališče Glej
MEDIA             Innovato, zavod za nove tehnologije in komunikacije
Kultura             Inštitut za transmedijski dizajn (ITD)
Kultura             KD Swing Festival
MEDIA             Kinodvor, javni zavod
Kultura             KUD Boja
Kultura             KUD Galerija C.C.U.
Kultura             KUD Sodobnost International [2 projekta]
Kultura             LGL – Lutkovno gledališče Ljubljana
Kultura             Ljudmila – laboratorij za znanost in umetnost
Kultura             Maska
Kultura             MGML – Muzej in galerije mesta Ljubljane
Kultura             MIŠ založba
Kultura             Mladi zmaji
Kultura             Mladinska knjiga založba d.d.
MEDIA             Mono O, zavod za kulturo in izobraževanje
MEDIA             Nosorogi, zavod za kulturno dejavnost
Kultura             NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica
MEDIA             Otok, zavod za razvijanje filmske kulture [2 projekta]
MEDIA             Perfo produkcija in storitve d.o.o.
MS                     Periskop ustvarjanje, umetnost in komuniciranje d.o.o.
Kultura             Pionirski dom – center za kulturo mladih [2 projekta]
Kultura             Projekt Atol [2 projekta]
Kultura             PTL – Plesni teater Ljubljana
Kultura             Radio Študent
Kultura             SEM – Slovenski etnografski muzej
MEDIA             Senca studio, zavod za kulturne dejavnosti
Kultura             SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center
Kultura             Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini, združenje
Kultura             SNG Maribor [2 projekta]
Kultura             SNG Nova Gorica
Kultura             Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport
Kultura             TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo
MEDIA             Tramal Films, zavod za kulturne dejavnosti
Kultura             UGM – Umetnostna galerija Maribor
Kultura             Založba GOGA [3 projekti]
Kultura             Založba Malinc [4 projekti]
MEDIA             Združenje EPEKA
Kultura             ZRC SAZU