Selektivna podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

Program
MEDIA Plus (2001-2006) 
Leto
2003 - 2013 
Oznaka
 
Rok
petek, 30. november 2012 zaprt
ponedeljek, 1. april 2013 zaprt
ponedeljek, 1. julij 2013 zaprt

Upravičene družbe

Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila:

 • je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju;
 • opravlja kinematografsko distribucijo filma na ozemlju (določa datum začetka predvajanja; načrtuje, nadzoruje in opravlja distribucijo in promocijsko kampanjo);
 • plača pripadajoče stroške distribucije.

Upravičeni filmi

 • Novi (prve avtorske pravice v zvezi s filmom niso začele veljati pred letom 2008)
 • Filmi (igrani, animirani ali dokumentarni), dolgi najmanj 60 minut
 • Evropski filmi (glej razlago)
 • Tuji filmi (glej razlago)

Filmi s proračunom, višjim od 15 milijonov evrov niso upravičeni do podpore pod selektivno shemo. Lahko se prijavijo za podporo podavtomatsko shemo.

MALI/SREDNJE VELIKI/VELIKI FILM

Filmi se delijo v tri kategorije:

 • “mali filmi” so filmi s proračunom, manjšim od 3 milijone evrov
 • “srednji filmi” so filmi s proračunom med 3 in 15 milijonov evrov
 • “veliki filmi” so filmi s proračunom nad 15 milijonov evrov in so upravičeni do avtomatske podpore, ne pa do podpore za selektivno distribucijo.

Kako zaprositi za sredstva

Distributerji, ki bi radi distribuirali enega ali več tujih evropskih filmov, morajo ustanoviti združenje ali se priključiti že obstoječemu združenju. Prodajni zastopnik filma ali producent koordinirata združenje, ki načrtuje začetek predvajanja filma na različnih ozemljih Evrope.

NOVO ZDRUŽENJE

Novo združenje se ustanovi v primeru distribucije filmov, ki še nimajo podpore programa MEDIA. Ustanovi se glede na velikost filma:

 • za “male filme” mora biti v združenje vključenih najmanj 5 distributerjev, ki delujejo v različnih državah (po možnosti z različnimi jeziki) in nameravajo distribuirati enega ali več novih tujih evropskih filmov
 • za “srednje filme” mora biti v združenju vključenih najmanj 7 distributerjev, ki delujejo v različnih državah (po možnosti z različnimi jeziki) in nameravajo distribuirati enega ali več novih tujih evropskih filmov.

Film se začne predvajati v kinematografih na zadevnih ozemljih ne prej kot na dan ustreznega roka za predložitev vlog na razpis in najkasneje v roku 18 mesecev od tega datuma.

Na roke tega razpisa se lahko prijavijo filmi, ki bodo prvič prikazani med:

Rok prijave Film ne sme biti prvič predvajan pred Film ne sme biti prvič predvajan po Obdobje upravičenosti stroškov
30.11.2012 30.11.2012 30.5.2014 Od 30.5.2012 do 30.5.2015
1.4.2012 1.4.2013 1.10.2014 Od 1.10.2012 do 1.8.2015
1.7.2013 1.7.2013 1.1.2015 Od 1.7.2012 do 1.11.2015

Merila za izbor

Filmi bodo izbrani za podporo v skladu z naslednjimi merili za dodeljevanje točk:

Mali film Srednji film
Število upravičenih distributerjev v združenju (5 oz. 7) 1 na distributerja 1 na distributerja
Bonus na skupino, večjo od 10 distributerjev 2 /
Stroški produkcije predlaganega filma med 3 – 5 milijonov evrov / 1
Stroški produkcije predlaganega filma med 5 in 15 milijonov evrov / 0
Film, produciran v Franciji ali Združenem kraljestvu 0 0
Film, produciran v Nemčiji, Španiji ali Italiji 1 1
Film, produciran v državi z nizko produkcijsko zmogljivostjo 2 2
Film, produciran v novi državi članici ali sodelujoči državi (vstop v EU l.2004 ali pozneje) 3 3
Prvi ali drugi celovečerni film režiserja 2 2
Dokumentarni film 2 2
Animirani film 1 1
Otroški film 1 1
Koordinator združenja je prodajni zastopnik/producent filma (+1, če je prodajni zastopnik iz druge države kot film) 2 2

OBSTOJEȍE ZDRUŽENJE

Eden ali več distributerjev se lahko pridružijo obstoječemu združenju, ki že ima podporo v okviru programa MEDIA za distribucijo istega filma.

Predvajanje v kinematografih na zadevnem ozemlju se začne ne prej kot na dan ustreznega roka za predložitev vlog na razpis in najkasneje v 18 mesecih od roka, ko je prvotno združenje distributerjev s podporo predložilo svojo vlogo.

V okviru 10 % proračunskih sredstev je izbor obstoječih združenj vsakokrat avtomatičen (ob upoštevanju upravičenosti).

Obseg in vrsta podpore

Najvišji finančni prispevek, ki se lahko dodeli, znaša 150.000 evrov na distributerja in na distribuirani film. Dodeljen finančni prispevek v nobenem primeru ne presega 50 % distribucijskega proračuna. Stroški so upravičeni v obdobju 6 mesecev pred in 10 mesecev po distribuciji filma na teritoriju, za katerega je bila zaprošena podpora.

Agencija bo nakazila izvedla po sledečem postopku:

 • predplačilo v višini 50 % odobrenega zneska bo nakazano v 45 dneh po podpisu pogodbe
 • preostali znesek bo nakazan po prejemu končnega poročila o distribuciji filma

PRORAČUN

Proračun za leto 2013: 12.250.000 evrov.

Navodila in obrazci

Razpis trenutno ni odprt.