MAPS – Mapping and Archiving Public Spaces

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
MoTA Muzej tranzitornih umetnosti (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2017
Podpora EU
195.000,18 EUR
Leto
2017 

Vodja projekta: MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti (SI)
Partnerji projekta: Artos cultural foundation Idryma (CY), House of Humour and Satire (BG), Tacka komunikacije/Communication point (RS ), T-O Green Europe (CZ), W24 Programm GmbH (AT)

Trajanje projekta: 1. junij 2017–30. september 2019

MAPS_logo_MoTA

Cilj projekta MAPS – Mapiranje in arhiviranje javnih prostorov je identificirati, mapirati in arhivirati javne prostore, in z njimi povezano arhitekturo in monumente, ki so del naše kulturne dediščine, vendar  zaenkrat niso še prepoznani kot taki. Z uporabo ustnega izročila, kreativnih digitalnih orodij in aktivno participacijo občinstva razvija MAPS metodologijo, s katero bomo premišljevali vlogo arhitekture in  monumentov kot tudi javnih prostorov, kot nosilcev pomembne simbolne vloge za prebivalce, njihove neposredne uporabnike. MAPS razvija kreativne načine predstavljanja kulturne dediščine in gradi participatorno spletno platformo, ki temelji na geo-lokacijah ter mobilno aplikacijo, ki obvešča javnost o pomenu kulturne dediščine in omogoča uporabnikom, da soustvarjajo njeno vsebino.

Osnovo platforme predstavlja arhiv prostorov, ki sestoji iz umetnostno-zgodovinskih in arhitekturnih podatkov in fotografij lokacij in predstavlja njihovo zgodovino in obstoječe stanje. Izbrane lokacije vsebujejo video dokumente, intervjuje s predstavniki skupnosti in terenske posnetke ter računalniške modele lokacij. Z digitalizacijo kulturne dediščine in s participatornim modelov MAPS demokratizira proces ohranjanja kulturne dediščine in razvija občinstva preko njihove neposredne udeležbe pri oblikovanju vsebin platforme. MAPS podpira mobilnost: raziskovalcev, ki bodo potovali na lokacije, umetnikov, ki se bodo udeleževali umetniških rezidenc in razvijali lokacijsko specifične intervencije in ustvarjalnih ekip, ki bodo vključeni v usposabljanja in razvoj spletnih orodij. Rezultati projekta bodo predstavljeni na simpozijih in promovirani preko široke mreže klasičnih in spletnih kanalov.

Z raziskovanjem, zbiranjem, mapiranjem in arhiviranjem pozabljenih, propadajočih in kakorkoli drugače spregledanih arhitekturnih biserov, monumetov in javnih prostorov, ustvarjamo pomemben prispevek k ohranjanju in oživljanju evropske kulturne dediščine. S ponovno uporabo, spreminjanjem namembnosti in revitalizacijo javnih prostorov in monumentov MAPS povezuje manjkajoče točke na zemljevidih in prispeva k mozaiku evropskega spomina in identitete.


Predstavitev projekta na srečanju Sedemnajst ustvarjalnih na kupu (8. junij, Hiša EU).

Aktivnosti projekta:
MoTA mapira in arhivira javne prostore

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja