Projekti literarnega prevajanja 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 05/2020 
Rok
četrtek, 28. maj 2020 rezultati

Rezultati za rok 28. maj 2020

Na zadnjem razpisu projekte literarnega prevajanja v tej generaciji Ustvarjalne Evrope je uspelo trem slovenskim založbam: Malinc, Zala in KUD Sodobnost. Več tukaj.

Namen podpore

Evropska komisija je 5. marca 2020 objavila razpis za projekte literarnega prevajanja EACEA 05/2020. Glavni cilji razpisa so (1) spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti v EU in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, (2) krepitev dolgoročnega nadnacionalnega kroženja in raznolikosti visokokakovostnih literarnih del, (3) izboljšanje dostopa do teh literarnih del v EU in zunaj nje ter (4) doseganje novih občinstev.
Prednostne naloge so:
– podpora promociji evropske prevodne literature,
– spodbujanje prevajanja iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), saj lahko prispevajo k širšemu kroženju del;
– spodbujanje prevodov manj zastopanih žanrov, kot so npr. dela za mlajša občinstva (otroke, mladostnike in mlade odrasle), stripi/romani v stripu, kratke zgodbe ali poezija;
– spodbujanje primerne uporabe digitalnih tehnologij pri distribuciji in promociji del;
– spodbujanje prevodov in promocija del, dobitnikov nagrad EU za književnost (EUPL);
– povečanje prepoznavnosti prevajalcev (založniki morajo v vsako prevedeno knjigo vključiti biografijo prevajalca).

Upravičeni prijavitelji

Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in na datum roka za vložitev vlog kot pravna oseba delujejo vsaj 2 leti.

Upravičeni projekti

Na razpisu za leto 2020 bodo upravičeni projekti, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije:
– Trajanje: največ 2 leti (obdobje upravičenosti).
– Število vključenih prevodnih del: od najmanj 3 do največ 10 upravičenih leposlovnih del, ki se prevajajo iz in v upravičene jezike.
– Projekti morajo vključevati strategijo prevajanja, izdajanja, distribucije in promocije prevedenih leposlovnih del.
Upravičeni jeziki:
– izvirni in ciljni jezik morata biti »uradno priznana jezika« držav, ki sodelujejo v (pod)programu Kultura. To so uradno priznani jeziki v sodelujočih državah, kot so opredeljeni v ustavi ali ustrezni nacionalni zakonodaji zadevne države;
– izvirni ali ciljni jezik mora biti »uradno priznan jezik« držav EU/EFTA;
– prevodi iz latinščine in stare grščine v uradno priznane jezike;
– ciljni jezik mora biti materni jezik prevajalca (razen v primerih redkeje uporabljanih jezikov, če založnik zagotovi zadovoljivo obrazložitev);
– prevodi morajo imeti čezmejno razsežnost, zato prevod nacionalne literature iz enega uradnega jezika v drug uradni jezik iste države ni upravičen!

POMNITE: Sporazum o izstopu, ki sta ga ratificirali EU in Združeno kraljestvo, predvideva sodelovanje Združenega kraljestva v sedanjem programu Ustvarjalna Evropa 2014–2020 do zaključka programa, kar pomeni, da lahko upravičenci iz Združenega kraljestva še naprej sodelujejo v podprtih projektih, dodeljenih v skladu s trenutno veljavnimi uredbami, dokler niso zaključene vse aktivnosti (projekti), tudi če projekti trajajo še po letu 2020.

Upravičena dela za prevajanje (vir):
– objavljena v papirni ali digitalni obliki (e-knjige) ali zvočne knjige;
– leposlovna dela z visoko literarno vrednostjo (npr. romani, kratke zgodbe, drame, poezija, stripi in otroško leposlovje). Stvarna literatura ni upravičena, npr. avtobiografije ali biografije ali eseji brez leposlovnih elementov; turistični vodniki; družboslovna dela (npr. s področja zgodovine, filozofije, ekonomije itd.) in dela, povezana z drugimi znanostmi (npr. fiziko, matematiko itd.)!;
– leposlovna dela, ki so že bila objavljena;
– avtorji izvirnih leposlovnih del, razen del v latinščini in stari grščini, morajo biti državljani ali prebivalci države, ki sodeluje v programu (z izjemo del napisanih v latinščini in stari grščini);
– leposlovna dela ne smejo biti že prevedena v ciljni jezik, razen če novi prevod ustreza jasno ocenjeni potrebi. V tem primeru morajo prijavitelji pojasniti predvideni vpliv na nove bralce in zagotoviti prepričljivo razlago potrebe po novem prevodu v določen ciljni jezik.

Upravičene dejavnosti:
– prevod, objava, distribucija in promocija upravičenih leposlovnih del (glej zgoraj);
– posebne prireditve in trženje/distribucija, organizirani za promocijo prevedenih leposlovnih del v EU in zunaj EU, vključno z digitalnimi promocijskimi orodji in promocijo avtorjev na knjižnih sejmih in literarnih festivalih;
– prevod izvlečkov leposlovnih del za kataloge založnikov in založniških hiš za pomoč pri spodbujanju prodaje pravic znotraj ali zunaj Evrope.

Pozor: Promocija izbranih del za prevajanje je ena ključnih pogodbenih obveznosti upravičenca. V kolikor promocija posameznega dela ne bo izvedena v meri, kot je bilo načrtovano v prijavi, to pomeni kršitev pogodbenih obveznosti. Posledično se lahko se zgodi, da stroški povezani s tem delom, vključno s prevajanjem in tiskom, postanejo neupravičeni!

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (40): kako bo projekt prispeval k nadnacionalnemu kroženju evropskih literarnih del, njihova raznovrstnost in izboljšanje dostopa do njih.
Kakovost vsebine in dejavnosti (25): kako bo projekt izveden v praksi: kakovost dela, ki bo prevedeno, izkušnje prevajalcev, primerna razporeditev sredstev glede na predlagane aktivnosti.

Promocija in komuniciranje v Evropi in zunaj nje (25)
: strategija promocije prevedenih leposlovnih del in kako bo prispevala k doseganju novih občinstev.Dobitniki nagrade EU za književnost (10): Za vse knjige, katerih avtorji so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL), se bo dodelilo avtomatične točke, in sicer skupaj največ 10 točk. V enem kompletu se lahko predloži največ 10 knjig, od tega po 1 avt. točko za 1 knjigo avtorja dobitnika nagrade EU za književnost (EUPL).

Vrsta in obseg podpore

Podpora EU znaša največ 100.000 EUR za celoten projekt, kar lahko predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna projekta.

Upravičeni stroški

Stroški za prevajanje, izdajo, distribucijo in promocijo.
Stroški za nakup avtorskih pravic niso upravičeni!
Pred začetkom priprave spletne prijave natančno preberite:
– razpisno besedilo (Call for proposals EACEA-05-2020, Version 1.0, 27 February 2020);
– vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants – CREA) s podrobnimi navodili za pripravo prijave.Spremljajte Funding & Tenders Portal – F&TP, kjer se lahko tudi v obdobju objavljenega razpisa naknadno spremenijo obrazci oz. razpisna dokumentacija).

Prijavni obrazec
je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu (e-grant), ki ga je treba pravilno izpolniti in vanj vključiti vse ustrezne in veljavne priloge. Prijavni obrazci so dostopni prek Funding & Tenders Portal – F&TP. Za lažje krmarjenje smo pripravili kratke napotke, kako dostopati do prijavnih obrazcev in oddati prijavo; glej Kako do prijavnice prek sistema eGrants (.pdf).Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo.

Preveri tudi napotke za prijavitelje: gradivo je bilo pripravljeno za Motovilin spletni seminar za založnike (10. apr. 2020).

Rok za prijavo in časovnica

Časovnica

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Obveščanje prijaviteljev Odločba o podpori Začetek izvajanja projekta
5. mar. 2020 28. maj 2020 do 17.00* jul. 2020 jul.–sept. 2020 po podpisu pogodbe z EACEA

Prijava na razpis je možna do 5. maja 2020 do 17.00 po srednjeevropskem času.
*Rok za oddajo vlog je bil 23. aprila podaljšan na 28. maj (prej 5. maj) 2020.

Svetovanje

Ekipa zavoda Motovila (CED Slovenija) zaradi trenutne situacije v zvezi z izbruhom koronavirusa do nadaljnjega odpoveduje vsa osebna srečanja. Za individualna svetovanja smo še naprej dosegljivi po elektronski pošti ali prek Skypa (po predhodnem dogovoru).
V primeru, da potrebujete poglobljeno svetovanje v zvezi z aktualnimi razpisi Ustvarjalne Evrope, nam na info@ced-slovenia.eu sporočite, da se dogovorimo za termin svetovanja prek telefona ali Skypa.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice in težave pri oddaji vloge
Za vprašanja povezana s tehničnimi težavami oz. za tehnično pomoč se obrnite na IT Helpdesk.

Pozor

(i) Prijava je izključno elektronska, in sicer prek novega sistema e-grant.
(ii) Merila upravičenosti – sprememba točkovanja pri kriterijih Promocija in komuniciranje, kjer se je število točk povečalo na največ 25, pri merilu Dobitniki nagrade EUPL pa znižalo na največ 10 točk.