Projekti literarnega prevajanja 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA/07/2019 
Rok
torek, 4. junij 2019 rezultati

Rezultati za rok 4. junij 2019

Slovenija je na razpisu za projekte literarnega prevajanja 2019 absolutna zmagovalka po številu uspešnih projektov in skupni podpori EU. Devet slovenskih prijaviteljev pridobilo 481.943,37 EUR za prevajanje evropskega leposlovja. Več tukaj.

Namen podpore

Evropska komisija je 16. aprila 2019 objavila razpis za projekte literarnega prevajanja EACEA/07/2019. Glavni cilji razpisa so (1) spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti v EU in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, (2) krepitev dolgoročnega nadnacionalnega kroženja in raznolikosti visokokakovostnih literarnih del, (3) izboljšanje dostopa do teh literarnih del v EU in zunaj nje ter (4) doseganje novih občinstev.Prednostne naloge so:
– podpora promociji evropske prevodne literature,
– spodbujanje prevajanja iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), saj lahko prispevajo k širšemu kroženju del;
– spodbujanje prevodov manj zastopanih žanrov, kot so npr. dela za mlajša občinstva (otroke, mladostnike in mlade odrasle), stripi/romani v stripu, kratke zgodbe ali poezija;
– spodbujanje primerne uporabe digitalnih tehnologij pri distribuciji in promociji del;
– spodbujanje prevodov in promocija del, dobitnikov nagrad EU za književnost (EUPL);
– povečanje prepoznavnosti prevajalcev (založniki morajo v vsako prevedeno knjigo vključiti biografijo prevajalca).

Upravičeni prijavitelji

Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in na datum roka za vložitev vlog kot pravna oseba delujejo vsaj 2 leti.

Upravičeni projekti

Na razpisu za leto 2019 bodo upravičeni projekti, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije:
– Trajanje: največ 2 leti (obdobje upravičenosti).
– Število vključenih prevodnih del: od najmanj 3 do največ 10 upravičenih leposlovnih del, ki se prevajajo iz in v upravičene jezike.
– Projekti morajo vključevati strategijo prevajanja, izdajanja, distribucije in promocije prevedenih leposlovnih del.

Pozor: Obdobje upravičenosti predlaganega projekta se ne sme prekrivati z obdobjem upravičenosti drugega projekta istega upravičenca, ki je bil izbran na kateremkoli prejšnjem razpisu za projekte literarnega prevajanja programa Ustvarjalna Evropa. 

Upravičeni jeziki:
– izvirni in ciljni jezik morata biti »uradno priznana jezika« držav, ki sodelujejo v (pod)programu Kultura. To so uradno priznani jeziki v sodelujočih državah, kot so opredeljeni v ustavi ali ustrezni nacionalni zakonodaji zadevne države;
– izvirni ali ciljni jezik mora biti »uradno priznan jezik« držav EU/EFTA;
– prevodi iz latinščine in stare grščine v uradno priznane jezike;
– ciljni jezik mora biti materni jezik prevajalca (razen v primerih redkeje uporabljanih jezikov, če založnik zagotovi zadovoljivo obrazložitev);
– prevodi morajo imeti čezmejno razsežnost, zato prevod nacionalne literature iz enega uradnega jezika v drug uradni jezik iste države ni upravičen!

Upravičena dela za prevajanje (vir):
– objavljena v papirni ali digitalni obliki (e-knjige) ali avdio knjige;
– leposlovna dela z visoko literarno vrednostjo (npr. romani, kratke zgodbe, drame, poezija, stripi in otroško leposlovje). Stvarna literatura ni upravičena, npr. avtobiografije ali biografije ali eseji brez leposlovnih elementov; turistični vodniki; družboslovna dela (npr. s področja zgodovine, filozofije, ekonomije itd.) in dela, povezana z drugimi znanostmi (npr. fiziko, matematiko itd.)!;
– leposlovna dela, ki so že bila objavljena;
– avtorji izvirnih leposlovnih del, razen del v latinščini in stari grščini, morajo biti državljani ali prebivalci države, ki sodeluje v programu (z izjemo del napisanih v latinščini in stari grščini);
– leposlovna dela ne smejo biti že prevedena v ciljni jezik, razen če novi prevod ustreza jasno ocenjeni potrebi. V tem primeru morajo prijavitelji pojasniti predvideni vpliv na nove bralce in zagotoviti prepričljivo razlago potrebe po novem prevodu v določen ciljni jezik.

Upravičene dejavnosti:
– prevod, objava, distribucija in promocija upravičenih leposlovnih del (glej zgoraj);
– posebne prireditve in trženje/distribucija, organizirani za promocijo prevedenih leposlovnih del v EU in zunaj EU, vključno z digitalnimi promocijskimi orodji in promocijo avtorjev na knjižnih sejmih in literarnih festivalih;
– prevod izvlečkov leposlovnih del za kataloge založnikov in založniških hiš za pomoč pri spodbujanju prodaje pravic znotraj ali zunaj Evrope.

Pozor: Promocija izbranih del za prevajanje je ena ključnih pogodbenih obveznosti upravičenca. V kolikor promocija posameznega dela ne bo izvedena v meri, kot je bilo načrtovano v prijavi, to pomeni kršitev pogodbenih obveznosti. Posledično se lahko se zgodi, da stroški povezani s tem delom, vključno s prevajanjem in tiskom, postanejo neupravičeni!

Merila za dodelitev podpore

– Ustreznost (40): kako bo projekt prispeval k nadnacionalnemu kroženju evropskih literarnih del, njihova raznovrstnost in izboljšanje dostopa do njih.
– Kakovost vsebine in dejavnosti (25): kako bo projekt izveden v praksi: kakovost dela, ki bo prevedeno, izkušnje prevajalcev, primerna razporeditev sredstev glede na predlagane aktivnosti.
– Promocija in komuniciranje v Evropi in zunaj nje (20): strategija promocije prevedenih leposlovnih del in kako bo prispevala k doseganju novih občinstev.
– Dobitniki nagrade EU za književnost (15): Za vse knjige, katerih avtorji so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL), se bo dodelilo avtomatične točke, in sicer skupaj največ 15 točk. V enem kompletu se lahko predloži največ 10 knjig, od tega se prejme avtomatične točke za največ 3 knjige avtorjev, dobitnikov EUPL (5 točk za vsako EUPL knjigo).

Vrsta in obseg podpore

Podpora EU znaša največ 100.000 EUR za celoten projekt, kar lahko predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna projekta.

Upravičeni stroški

Stroški za prevajanje, izdajo, distribucijo in promocijo.
Stroški za nakup avtorskih pravic niso upravičeni!
Pred začetkom priprave spletne prijave natančno preberite (NUJNO glej splet Izvajalske agencije EACEA, ki lahko tudi v obdobju objavljenega razpisa naknadno spreminja obrazce oz. razpisno dokumentacijo):
– obvestilo o objavi razpisa (Call notice) – povzetek razpisa;
– smernice razpisa (Guidelines 2019) s podrobnimi pogoji za prijavo;
– vodnik za prijavitelje (Guide for applicants 2019) s podrobnimi navodili za pripravo prijave.Prijavni obrazec in vse priloge je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu, ki ga je treba pravilno izpolniti in vanj vključiti vse ustrezne in veljavne priloge ter dokazila. Prijavni obrazci so dostopni prek spleta EACEA. Vsa tehnična navodila glede generiranja izpolnjevanja in oddaje obrazca najdete v eForm User Guide.

Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Časovnica

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
16. apr. 2019 4. jun. 2019 do 12.00 3 meseci sept. 2019 nov. 2019 jan.–mar. 2020
Prijava je možna do torka, 4. junija 2019 do 12.00 po srednjeevropskem času.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom je kontaktna oseba na CED Slovenija Maša Ekar (masa.ekar{at}ced-slovenia.eu). Založniki, vabljeni na delavnico za prijavitelje, ki bo potekala v petek, 10. maja 2019. Svetujemo tudi, da si preberete nekaj praktičnih nasvetov povezanih z oddajanjem prijavnice, ki smo jih pripravili za vas: Tik tak, ko tečejo zadnje ure pred oddajo prijave. Srečno!

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice in težave pri oddaji vloge
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri težavah, povezanih z nedelovanjem e-prijavnice ali ob oddaji prijavnice prek spleta, se obrnite na HelpDesk Izvajalske agencije EACEA prek maila eacea-helpdesk@ec.europa.eu ali tel. +32 2 299 0705.

Pozor

Obdobje upravičenosti predlaganega projekta se ne sme prekrivati z obdobjem upravičenosti drugega projekta istega upravičenca, ki je bil izbran na kateremkoli prejšnjem razpisu za projekte literarnega prevajanja programa Ustvarjalna Evropa.