Projekti sodelovanja za leto 2018, ki se navezujejo na ELKD 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 35/2017 
Rok
sreda, 22. november 2017 rezultati

Rezultati za rok 22. november 2017

EACEA je konec maja objavila rezultate razpisa za projekte sodelovanja za leto 2018, ki se navezujejo na Evropsko leto kulturne dediščine 2018. Čestitamo Združenju zgodovinskih mest Slovenije (vodja) in Ustanovi »Fundacija Poti miru v Posočju« (partner), ki sta uspela med skupaj 29 podprtimi projekti!

Razpis omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 24 mesecev skupaj izvajajo mednarodne projekte z evropsko dimenzijo na področju kulturne dediščine, ki bodo prispevali k promociji ELKD 2018. Partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta.

Podprti bodo projekti, ki bodo prispevali h krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru in promovirali kulturno dediščino kot vir navdiha za sodobno ustvarjanje.

POZOR: Naslednje dejavnosti niso upravičene:
– Dejavnosti, namenjene raziskavam ali turizmu, povezane s kulturno dediščino.
– Raziskave (glede na to, da se v okviru dejavnosti ELKD že izvaja raziskava Eurobarometra o kulturni dediščini).
– Konference, razstave, delavnice itd. kot glavne dejavnosti projekta (te vrste aktivnosti so lahko povezane z glavno dejavnostjo, zlasti v luči komunikacijskih in promocijskih strategij projekta).

Aktivnosti projekta se morajo začeti med januarjem in septembrom 2018.
Skupna vrednost razpisa znaša 5 milijonov EUR.

Razpis EACEA 35/2017 je objavljen na spletu EACEA tukaj.
Kratek povzetek razpisa (Kategorija 3): EACEA (angl.).
Smernice razpisa (v celoti): EACEA (angl.).