Novice

Rezultati: Projekti sodelovanja 2015

Slovenske organizacije sodelujejo v vsakem šestem od skupno 80 financiranih projektov!

Rezultati · 9. aprila 2015

Slovenija tudi v letu 2015 ohranja odličen nivo z lanskoletnega razpisa in sicer s štirimi projekti, ki jih vodijo slovenske organizacije. Čestitamo zavodu Exodos, gledališču Glej, Mini teatru in Društvu slovenskih pisateljev ter ostalim organizacijam.

Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) iz Bruslja je 8. aprila 2015 objavila rezultate razpisa “Projekti sodelovanja za leto 2015” (EACEA 32/2014). Razpis se je zaključil 1. oktobra 2014.

Analiza rezultatov razpisa 2015 na evropski ravni: 603 prijave in 80 odobrenih projektov

Na razpis za projekte sodelovanja 2015 v okviru podprograma Kultura so prispele skupno 603 prijave iz 36 različnih držav. Od tega 127 prijav za projekte večjega obsega (kategorija 2) in 476 prijav za projekte manjšega obsega (kategorija 1).

V primerjavi z lanskoletnim razpisom se je število prijav povečalo za 50 %! Absolutni rekorderji po številu prijav so organizacije iz Italije, poslali so kar 134 prijav. Sledijo jim organizacije iz Francije (56 prijav) in Španije (49 prijav). Slovenija je po številu prijaviteljev na 7. mestu (skupaj 27 prijav).
Na razpis za projekte sodelovanja manjšega obsega je prispelo 476 prijav. Med prvimi tremi po številu prijav so organizacije iz Italije (101), Španije (41) in Francije (39). V kategoriji projektov večjega obsega pa je prispelo 127 prijav – na prvem in drugem mestu po številu prijav ostajajo organizacije iz Italije (33) in Španije (17) na tretjem mestu pa so organizacije iz Belgije (10).
Na razpisu je bilo izbranih 80 projektov sodelovanja, med njimi 16 projektov večjega obsega in 64 projektov manjšega obsega. Stopnja uspešnosti na razpisu v celoti (kategoriji manjšega in večjega obsega skupaj) je v primerjavi z rezultati lanskega razpisa še nižja, samo 13 %!

Najbolj uspešne so organizacije iz Francije – kot vodilni partnerji sodelujejo v 12 projektih (8 projektov manjšega obsega in 4 večjega). Slovenija je po številu koordinatorjev (4 vodilne organizacije) že na 6. mestu, takoj za Francijo (12), Italijo (11), Veliko Britanijo (11), Belgijo (8), Nemčijo (6) in Španijo (5). Je pa Slovenija na prvem mestu po črpanju sredstev EU v skupini držav novih članic EU1Med “mlajšimi” državami članicami EU (13 držav) so bile poleg Slovenije v vlogi vodje projekta uspešne le organizacije iz Hrvaške, Češke, Latvije, Litve in Poljske (skupaj 8 projektov). Med prijavitelji iz držav nečlanic EU pa je bila kot vodja uspešna samo ena organizacija iz Srbije.
Na razpisu za projekte manjšega obsega je sicer med koordinatorji projektov največ organizacij iz Italije (9 projektov), vendar je stopnja uspešnosti v primerjavi s visokim številom prijav iz Italije zelo nizka (9 %) glede na že sicer skromno uspešnost razpisa v celoti (13 %). Na razpisu za projekte sodelovanja večjega obsega pa so najbolj uspešne organizacije iz Francije, ki bodo vodile kar 4 od zgolj 16 izbranih “večjih” projektov.

V okviru razpisa je bilo na voljo 38 milijonov EUR. Od tega se bo za 80 izbranih projektov namenilo 35.345.041,37 EUR in sicer za projekte manjšega obsega 11.908.945,15 EUR in za projekte večjega obsega 23.436.096,22 EUR.

Slovenija sodeluje v vsakem šestem financiranem projektu

11 različnih organizacij iz Slovenije sodelujev kot vodja ali partner v 13 projektih od skupno 80 podprtih. Med sofinanciranimi projekti so štirje projekti s slovenskim koordinatorjem (zavod Exodos, gledališče Glej, Mini teater in Društvo slovenskih pisateljev), poleg tega pa je bilo v devetih projektih uspešnih še sedem slovenskih partnerjev (Društvo X-OP in Bunker v vlogi partnerja nastopata dvakrat).
Kategorija 1: Kljub hudi konkurenci na razpisu za projekte manjšega obsega (476 prijav, od tega 25 iz Slovenije) Slovenija s štirimi uspešnimi prijavami beleži višjo stopnjo uspešnosti (16 %) v primerjavi z uspešnostjo na evropski ravni (13 %). Poleg štirih vodij projektov (Exodos, Glej, Mini teater in DSP), štiri slovenske organizacije sodelujejo v petih manjših projektih kot partner (Muzej in galerije mesta Ljubljane, CUK Kino Šiška in Lutkovno gledališče Ljubljana ter Društvo X-OP v dveh projektih).
Kategorija 2: Na razpis za projekte večjega obsega sta prispeli dve prijavi iz Slovenije, ki pa žal nista bili izbrani za sofinanciranje. So pa bile slovenske organizacije zelo uspešne v tej kategoriji v vlogi partnerja, saj v zgolj 16 podprtih projektih na evropski ravni slovenske organizacije sodelujejo v štirih (RTV Slovenija, KID Kibla ter zavod Bunker celo dveh projektih).

Štirje projekti manjšega obsega (kat. 1) s slovenskim koordinatorjem bodo prejeli podporo EU v skupni višini 799.799,75 EUR, kar znaša skoraj 7 % vseh razdeljenih sredstev (gl. shematski prikaz).


Povzetek

V primerjavi z lanskim letom zanimanje za sodelovanje v programu raste, stopnja uspešnosti pa posledično pada. V samem vrhu so organizacije iz Francije, Italije in Velike Britanije, od koder je prispelo tudi največ prijav. V primerjavi z lanskim razpisom so se slabše odrezali prijavitelji iz Nizozemske in Avstrije (NL: 2 projekta, AT: 1 projekt), ki so bili lani na enaki ravni s slovenskimi organizacijami, letos pa za njimi (SI: 4 projekti).
Slovenske organizacije so med prijavitelji iz 36 različnih držav po številu vodij projektov na 6. mestu, med organizacijami iz 13 novih držav članic EU pa celo na prvem mestu.
Z vidika kar 50-odstotnega povečanja števila prispelih prijav glede na lanski razpis (603 prijave vs. 411 prijav) ter posledično nižje stopnje uspešnosti (13,3 % v primerjavi s 15,5 % iz leta 2014) so dosežki slovenskih prijaviteljev s štirimi uspešnimi projekti (kar je enako kot lani) odlični! Bistvena pa je razlika v številu slovenskih partnerjev: medtem ko je na razpisu 2014 bilo uspešnih kar 32 slovenskih partnerjev, jih v projektih izbranih na razpisu 2015 sodeluje le devet (9)!

Čestitamo vsem uspešnim slovenskim organizacijam – koordinatorjem in partnerjem projektov!


SEZNAM PROJEKTOV, v katerih sodelujejo slovenske organizacije

KATEGORIJA 1: Projekti manjšega obsega – 4 slovenski vodje projektov in 5 partnerjev

(A) Projekti s slovenskim koordinatorjem (4):

1. One Space 
Vodja projekta: Zavod Exodos, Ljubljana
Partnerji: AL KANTARA ASSOCIACAO CULTURAL (PT), Koninklijke Vlaamse Schouwburg (BE)
Podpora EU:199.913,40 EUR (60 %)
Vrednost projekta: 333.189 EUR

2. Generation to Generation (G2G)
Vodja projekta: Društvo Gledališče Glej, Ljubljana
Partnerji: Javna ustanova Mostarski teatar mladih (BA), Stichting Likeminds (NL), Théâtre du Pélican (FR)
Podpora EU: 199.886,35 EUR (60 %)
Vrednost projekta: 333.143,93 EUR

3. Puppet Nomad Academy IV
Vodja projekta: Mini teater, Ljubljana
Partnerji: BUCHTY A LOUTKY (CZ), Pro Rodopi Foundation / Fondatziya ”Za Rodopite” (BG), Staffan Björklunds teater (SE), UO novo kazalište (HR)
Podpora EU: 200.000 EUR (55,45 %)
Vrednost projekta: 360.675,00 EUR

4. Sharing the Wor(l)d
Vodja projekta: Društvo slovenskih pisateljev
Partnerji: FRAKTURA društvo s ograničenom odgovornošću za nakladništvo i usluge ( HR), Galway Arts Centre LTD. (IE)
Podpora EU: 200.000 EUR (49,30 %)
Vrednost projekta: 405.661,46 EUR

(B) Projekti, v katerih slovenske organizacije sodelujejo kot partnerji (5):

1. Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium
Vodja projekta: Fondazione Aquileia (IT)
SI partner: Muzej in galerije mesta Ljubljane
Ostali partnerji: Arheološki Institut (RS) Institute for Protection of Cultural Monuments Sremska Mitrovica ” Cultural institution of national importance” (RS)
Podpora EU: 198.108 EUR

2. Augmented City – The Space for Digital Creative Citizenship
Vodja projekta: TAKOMAT GmbH (DE)
SI partner: Društvo za sodobno umetnost X-Op, Maribor
Ostali partnerji: CIANT – International Centre for Art and New Technologies, Prague (CZ), KIBU Innováció Műszaki Kutató Fejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt (HU) Podpora EU: 199.200 EUR

3. Quantum Music
Vodja projekta: Muzikološki institut SANU (RS)
SI partner: Center urbane kulture Kino Šiška, Ljubljana
Ostali partnerji: ASSOCIATION NEW ARTS CENTER (RS), Centar za promociju nauke (RS), The Danish National School of Performing Arts (DK)
Podpora EU: 178.998 EUR

4. Other Words – Literary Circuit for Small and Minority Languages
Vodja projekta: DONOSTIA KULTURA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL (ES)
SI partner: Društvo za sodobno umetnost X-Op, Maribor
Ostali partnerji: FORAS NA GAEILGE (IE), FÖRENINGEN LITTFEST (SE), YOUTH FORUM BITOLA (MK)
Podpora EU: 200.000 EUR

5. All Strings Attached: Pioneers of the European Puppetry Behind the Scenes
Vodja projekta: COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (IT)
SI partner: Lutkovno gledališče Ljubljana
Ostali partnerji: Academy of Arts, University of Osijek (HR), TÍTERES ETCÉTERA SL (ES), East Street Arts (UK), Kunstencentrum Vooruit vzw(BE)
Podpora EU: 199.476 EUR

KATEGORIJA 2: Projekti večjega obsega – 4 slovenski partnerji:

1. Urban Heat
Vodja projekta: London International Festival of Theatre LIMITED (UK)
SI partner: Zavod Bunker, Ljubljana
Ostali partnerji: Latvijas Jaunā teātra institūts” biedrība (LV), IL GAVIALE società cooperativa  (IT) LOKAL, LEIKLISTARHATID EHF (IS), MTÜ TEINE TANTS (EE), Q-TEATTERI (FI), Spielmotor München E.V. (DE), Stichting Moderne Dans en Beweging, Utrecht (NL), Stowarzyszenie Rotunda (PL)
Podpora EU: 980.864,47 EUR

2. An Orchestra Network for Europe – ONE® is more
Vodja projekta: Orchestre de Picardie (FR)
SI partner: Javni zavod RTV Slovenija, Ljubljana
Ostali partnerji: Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra (CZ), Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego (PL), FRIENDS OF THE NEW SYMPHONY ORCHESTRA FOUNDATION (BG), Jenaer Philharmonie (DE), Štátny komorný orchester (SK), University for the Creative Arts (UK)
Podpora EU: 1.997.528,15 EUR

3. IMAGINE 2020 (2.0) – Art, ecology & possible futures
Vodja projekta: Kaaitheater vzw (BE)
SI partner: Zavod Bunker, Ljubljana
Ostali partnerji: ARTSADMIN LTD (UK), BIEDRIBA LATVIJAS JAUNA TEATRA (LV), COAL (FR), COMITATO PROMOTORE DELLA CANDIDATURA DI MATERA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019 (IT), DOMINO UDRUGE (HR), EMPRESA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS E ANIMACAO CULTURAL E.E.M (PT), KAMPNAGEL INTERNATIONALE KULTURFABRIK GMBH (DE), LONDON INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE LIMITED (UK), STICHTING ROTTERDAMSE SCHOUWBURG (NL), TRANSFORMA – ASSOCIACAO CULTURAL (PT)
Podpora EU: 2.000.000 EUR

4. CARAVAN NEXT – Feed the Future: Art moving cities
Vodja projekta: Nordisk Teaterlaboratorium (DK)
SI partner: KID Kibla, Maribor
Ostali partnerji: Association des agences de la démocratie locale(FR), BÜRGERSTIFTUNG ROHRMEISTEREI SCHWERTE (DE), Centro de Arte y Producciones Teatrales (ES), FARM IN THE CAVE (CZ), OMMA STUDIO PRIVATE NON PROFIT COMPANY (GR), SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI OGR-CRT (IT), STICHTING ZID (NL), Teatr BRAMA Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne (PL), Technical Univeristy of Crete (GR), Truc Spherique (SK), Università degli Studi di Torino (IT)
Podpora EU: 1.996.471 EUR

DODATNE INFORMACIJE O REZULTATIH RAZPISA:

  • Spletna stran Izvajalske agencije EACEA
  • Seznam vseh sofinanciranih projektov manjšega obsega (Kategorija 1) tukaj
  • Seznam vseh sofinanciranih projektov večjega obsega (Kategorija 2) tukaj

1Nove članice EU (13): Države, ki so v EU vstopile leta 2004 (Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška, Ciper, Malta in Slovenija), 2007 (Bolgarija, Romunija) in 2013 (Hrvaška).